Copyright 2019

W okresie od stycznia do maja 2015 roku wartość eksportu mięsa drobiowego i podrobów wyniosła 2 568 563 tys. zł, co w porównaniu z takim samym okresem roku 2014 stanowi wzrost o 14,7%. W wolumenie sprzedaży jest to 14,3%. Największym naszym odbiorcą są Niemcy, które zaimportowały z naszego kraju 51 474 ton drobiu na łączną kwotę 550 428 tys. zł. Na drugim miejscu znajduje się Republika Czeska, która zaimportowała 27 500 ton mięsa drobiowego (202 097 tys. zł). Trzecia w wolumenie sprzedaży jest Wlk. Brytania z 27 211 tonami i kwotą 330 421 tys. zł. Czwarte miejsce zajmuje Francja z 23 359 tonami (import na łączną kwotę 226 228 tys. zł.

 

EKSPORT

I-V 2014r

 

 

I-V 2015r

 

 

Kraj

Wartość [tys. PLN]

Wolumen   [tony]

Kraj

Wartość [tys. PLN]

Wolumen   [tony]

OGÓŁEM

2 239 569

283 133

OGÓŁEM

2 568 563

323 560

Niemcy

543 238

48 868

Niemcy

550 428

51 474

Wielka Brytania

277 825

23 235

Wielka Brytania

330 421

27 211

Francja

197 839

19 417

Francja

226 228

23 359

Republika Czeska

187 007

26 378

Republika Czeska

202 097

27 500

Niderlandy

174 388

22 764

Niderlandy

194 587

23 605

Słowacja

83 086

13 814

Słowacja

107 477

15 627

Belgia

69 475

6 090

Hiszpania

85 820

6 947

Benin

62 596

12 402

Benin

80 000

13 839

Bułgaria

62 125

15 347

Belgia

77 034

7 190

Hiszpania

57 061

5 198

Litwa

70 337

13 567

Litwa

54 125

9 596

Bułgaria

64 671

16 115

Węgry

50 288

6 615

Hongkong

56 077

9 654

Hongkong

48 202

10 973

Irlandia

53 252

3 748

Rumunia

47 563

8 948

Węgry

44 565

6 091

Łotwa

37 445

5 935

Rumunia

43 357

8 444

Irlandia

36 809

2 528

Dania

42 675

5 661

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa