Copyright 2019

Produkcja pasz w państwach członkowskich UE w 2014 r. wyniosła 153,4 mln ton i była o 0,5% niższa niż w 2013 r. Poziomy wytwarzania pasz dla trzody chlewnej i bydła spadły o 1,2%, odpowiednio do 48,6 mln ton i 41,8 mln ton, więcej niż przed rokiem wyprodukowano natomiast pasz dla drobiu (+0,3% do 51,5 mln ton). Tym samym, segment karmy dla drobiu dominował w unijnej produkcji mieszanek paszowych. Najważniejszym czynnikiem, który miał wpływ na rynek pasz w UE były zakazy importu wprowadzone przez Rosję w lutym i sierpniu ubiegłego roku.

Wśród głównych unijnych producentów pasz, najlepsze wyniki zanotowała Polska, gdzie produkcja ogółem wzrosła o 7% do 9,2 mln ton, w tym dla drobiu o 9% do 5,8 mln ton. Niemcy zwiększyły poziom wytwarzania o 2,3% do ponad 24 mln ton, umacniając się na pozycji lidera w unijnej produkcji pasz przed Francją i Hiszpanią. Te dwa kraje, a także Wielka Brytania, Włochy i Holandia wyprodukowały mniej karmy dla zwierząt niż przed rokiem. Europejska Federacja Producentów Pasz (FEFAC) prognozuje, że w 2015 r. unijna produkcja pasz dla drobiu wzrośnie o 0,5%, a mieszanek dla trzody i bydła ponownie obniży się o ok. 1,5 %. Unijna produkcja pasz ogółem będzie zatem o 0,7% niższa niż w 2014 r. Na rynek pasz w UE w 2015 r. wpływ będą miały działania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz polityki handlowej, w tym wprowadzenie nowych praktyk w zakresie zazielenienia oraz zakończenie systemu kwotowania produkcji mleka. Ceny komponentów paszowych spadały w 2013 r. i 2014 r., tendencja ta utrzymała się również w pierwszej połowie 2015 r. z uwagi na pozytywne prognozy tegorocznych zbiorów zbóż i roślin oleistych.