Copyright 2019

Najbardziej dotkliwa w historii epidemia ptasiej grypy w USA spowodowała już od początku roku straty ok. 11% pogłowia kur niosek oraz znaczny niedobór podaży jaj i wzrost cen. Krajowa produkcja jaj nie jest w stanie zaspokoić popytu wewnętrznego, konieczny stał się import. Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) prognozuje, że w 2015 r. przywóz jaj do kraju wzrośnie w skali roku o ponad jedną czwartą do ok. 500 mln szt. Całkowita podaż jaj będzie jednak o 4% niższa niż przed rokiem i wyniesie ok. 100 mld szt. Średnie ceny jaj na rynku amerykańskim w 2015 r. wzrosną prawdopodobnie o 15% do 1,63 USD za tuzin. W ostatnim kwartale roku ceny jaj mogą sięgnąć nawet 1,8 USD za tuzin.

Z dniem 1 czerwca br. Holandia, jako pierwsze państwo członkowskie UE, uzyskała zgodę na eksport pasteryzowanych produktów jajecznych do USA. Kolejnym unijnym dostawcą jaj na rynek amerykański może stać się Hiszpania. Obecnie rząd amerykański pracuje nad zezwoleniami dla hiszpańskich eksporterów jaj spożywczych. Ministerstwo rolnictwa Hiszpanii szacuje, że w kraju jest obecnie 1172 ferm produkcji jaj z pogłowiem 40 mln szt. niosek. Hiszpania jest czwartym producentem jaj w UE, po Włoszech, Francji i Niemczech. W 2014 r. krajowa produkcja jaj wyniosła 798 tys. ton i była o 1% niższa niż w 2013 r. Większość jaj (93%) pochodziło z systemu klatek udoskonalonych. Spożycie jaj na jednego mieszkańca wyniosło 13,1 kg. Od 2005 r. Hiszpania jest samowystarczalna w zakresie podaży jaj, a w 2014 r. nadwyżka wyniosła 22%. Hiszpania jest zatem eksporterem netto jaj (głównie spożywczych), w 2014 r. wysyłki wzrosły w skali roku o 21% do 187 tys. ton. Największymi odbiorcami były kraje unijne (170 tys. ton), a pozostałe ilości trafiły głównie na rynek afrykański i azjatycki.

Źródło: FAMMU/FAPA