Copyright 2019

Dane  KE za 2014 r. oraz prognozy na 2015 r. potwierdzają, że Polska jest liderem w produkcji drobiu w UE, wyprzedzając takie kraje jak Francja i Wlk. Brytania.

Kraje UE wyprodukowały w 2014 r. – 14 077 tys. ton (+2,6%) drobiu. Prognozuje się, że w 2015 wzrost ten będzie kontynuowany i wyniesie +2,1% do poziomu 14 367 tys. ton. W Polsce wzrost ten może wynieść  8,6%. W 2014 roku w UE wyprodukowano 10 936 tys. ton kurcząt brojlerów, o 2,3% więcej niż w roku 2013. W 2015 roku szacuje się, iż UE wytworzy 11 143 tys. ton drobiu, co będzie stanowiło zwyżkę o 1,9%.

W Polsce szacuje się 9,2% wzrost produkcji kurcząt brojlerowskich – najwyższy spośród wszystkich państw członkowskich UE.

Produkcja indyków w UE w 2014 r. wyniosła 2 017 tys. ton (-0,5%), w 2015 roku spadek ten się utrzyma (2015 tys. ton). Według prognoz w Polsce (trzeciego największego producenta tego gatunku drobiu w UE) w 2015 r. nastąpi wzrost produkcji indyków o 1,4%. Spadki będą notowane natomiast w  Niemczech i we Francji (1,3% i 2,1%).

Produkcja kaczek w 2014 r. w całej UE wyniosła 491 tys. ton ( +8,6%). Szacuje się, że w 2015 roku wzrost ten będzie nieco mniejszy i wyniesie  497 tys. ton (+1,1%). Prognozowany wzrost produkcji kaczek we Francji (+0,9%) i na Węgrzech (+5,9%).

 Za: EU Market Situation for Poultry, Committee for the Common Organisation of the Agricultural Markets, 19 March 2015