Copyright 2019

Naukowcy z Polskiej Akademii Nauk z Olsztyna opracowali testy wykrywające wirusa ptasiej grypy u drobiu. Testy wykorzystują obecność przeciwciał charakterystycznych dla wirusa bądź wykorzystującą specyficzną sekwencję kodu DNA.

Testy po komercyjnym wdrożeniu mogą być przydatne w laboratoriach diagnostycznych kontrolujących hodowle drobiu.
Naukowcy opracowali dwa typy bioczujników: immunoczujniki i genoczujniki, których zadaniem jest wychwytywanie sygnałów skażeń środowiska, rozpoznawanie ich i rejestrowanie. Immunoczujniki wykorzystują zdolność organizmu zainfekowanego wirusem do wytwarzania przeciwciał.
Jak przekonują autorzy opracowane immunoczujniki są bardziej czułe, tańsze i wymagają mniejszej objętości analizowanej próby niż metoda ELISA szeroko stosowana do wykrywania wirusa ptasiej grypy. Drugi rodzaj czujników opracowanych przez olsztyńskich naukowców to genoczujniki oparte o specyficzne sekwencje DNA wirusa ptasiej grypy. Konstrukcja genoczujników sprowadza się do umieszczenia na elektrodzie określonej sekwencji kodu genetycznego, której zadaniem jest wykrywanie poszukiwanej sekwencji DNA w patogenie obecnym w materiale biologicznym. Genoczujniki posiadają czujność zbliżoną do wykorzystywanej tradycyjnej metody PCR a przy tym są od niej tańsze.

Materiałem biologicznym, który poddawany jest testom na wykrycie wirusa ptasiej grypy u drobiu są ich ślina i odchody.

Za: PAP