• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Hodowca Drobiu

Fotolia 49819420 XSześć polskich zakładów drobiarskich: Adros, Animex Opole, Animex Suwałki, Konspol, Roldrob, a także SuperDrob otrzymało uprawnienia do eksportu mięsa na rynek Singapuru. Z tej okazji odbyło się seminarium, w którym uczestniczyli potencjalni klienci i partnerzy handlowi, w tym przede wszystkim importerzy i dystrybutorzy drobiu operujący zarówno na rynku Singapuru, jak i krajów ościennych. Prelegenci ze strony singapurskiej zaprezentowali kluczowe dane dla efektywnej współpracy gospodarczej.

panthermedia B63621205 2600x1733

Według danych ministerstwa finansów  eksport mięsa drobiowego w 2017 roku wyniósł 1 121 586 ton co stanowiło 109,55% eksportu w 2016 roku. W tym czasie import zwiększył się o 21,54% do poziomu 56577 ton. Nie ulega jednak wątpliwości, że nadwyżka eksportu nad importem wciąż rośnie. W 2016 roku wynosiła ona 977 tys. ton, a w 2018 - 1 065 tys. ton. 

Handel zagraniczny mięsem drobiowym (tony)

 

Lata

eksport

import

 

2016

1023795

46550

 

2017

1121586

56577

       

Źródło: IERiGŻ

jaja6W drugiej połowie 2017 r. wystąpiła bardzo silna wzrostowa tendencja cen na unijnym rynku jaj. Przyczyną było wykrycie niedozwolonych substancji i wycofanie dużych partii jaj z handlu detalicznego w wielu krajach UE. Spowodowało to powstanie luki podażowej. W Polsce, w okresie od sierpnia do listopada, nastąpił duży wzrost cen, również cen eksportowych, co zachęcało do zwiększania korzystnej sprzedaży zagranicznej kosztem podaży w kraju. Przeciętne ceny jaj klasy L i M wyrażone w euro kształtowały się w drugim półroczu 2017 r. na poziomie 145,2 EUR/100 sztuk, podczas gdy w Niemczech 176,7, a średnio w UE 155 EUR/100 sztuk. Od początku 2018 r. sytuacja na rynku jaj konsumpcyjnych zaczęła się stabilizować, a ceny stopniowo obniżały się. W styczniu średnia miesięczna cena jaj wszystkich klas wagowych wyniosła 42,90 zł/100 sztuk, tzn. była o 17,4% niższa niż w grudniu. Jednak nadal o 32,6% przewyższała poziom ze stycznia 2017 r. W lutym i w marcu miał miejsce dalszy spadek cen jaj. W marcu przeciętna cena jaj wszystkich klas wagowych wyniosła 38,43 zł/100 sztuk i była o ok. 5% niższa niż przed miesiącem, ale nadal o ok. 14% wyższa niż przed rokiem.

Źródło: IERiGŻ

Fotolia 49819420 XCeny skupu kurcząt wzrosły w marcu 2018 r. o 2,1% w relacji miesiąc do miesiąca i były o 0,6% wyższe niż w marcu poprzedniego roku. Ceny skupu indyków rzeźnych wykazywały spadek i w marcu były o 4,1% niższe niż przed miesiącem i o 7% niższe niż przed rokiem. Przeciętna miesięczna cena skupu kurcząt w pierwszym kwartale br. była o 2,7% wyższa od poziomu ubiegłorocznego, a indyków o 2,6% niższa. Średnia relacja cen żywiec/pasza na rynku kurcząt wyniosła 2,60 wobec 2,53 przed rokiem, a na rynku indyków 3,65 wobec 3,69. Przeciętna opłacalność produkcji kurcząt poprawiła się więc w pierwszych miesiącach br., a indyków uległa dalszemu pogorszeniu, zbliżając się już do progu rentowności chowu. Udział producenta kurcząt rzeźnych w cenie zbytu tuszki w marcu 2018 r. wynosił 53,5%, a producenta indyków rzeźnych 55,2%. W pierwszym kwartale br. proporcje te wynosiły odpowiednio: 52 i 59,5%.

za: IERiGŻNowy obraz 1

Ukraińska grupa kapitałowa Avangardco otrzymała zgodę od  instytucji unijnych na przywóz do Wspólnoty jaj kurzych w skorupkach klasy A czyli przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez europejskich konsumentów. Przedstawiciele ukraińskiej firmy zapowiedzieli, że pierwsze partie jaj zostaną dostarczone już w marcu tego roku.

Zezwolenie dla Avangardco będzie obowiązywało od 28 lutego 2018 r., a uzyskał je jeden z największych kompleksów drobiarskich zarządzanych przez tę firmę – AVIS. Potencjał produkcyjny zakładu AVIS oceniany jest na 5,2 mln kur niosek o rocznej zdolności produkcyjnej 1,6 mld jaj w skorupkach.

Aktualnie ceny jaj konsumpcyjnych i przemysłowych utrzymują się na wysokim poziomie, czemu sprzyja zarówno popyt krajowy, jak i silny popyt zagraniczny. W czwartym tygodniu listopada br. (20-26.11) indeks cen jaj Banku BGŻ BNP Paribas ukształtował się na poziomie 54,9 zł/100 szt. i w relacji rocznej był aż o 45% wyższy.

Według danych MRiRW, w tym okresie przeciętnie zakłady pakujące sprzedawały jaja konsumpcyjne klasy L za 58,7 zł/100 szt., czyli aż o 53% więcej niż przed rokiem. Jaja klasy M sprzedawano po 52,5 zł/100 szt., czyli o 38% drożej w relacji rocznej. Wyjątkowo drogie są również jaja kierowane do przetwórstwa, za które pod koniec listopada br. trzeba było zapłacić 7590 zł/t, czyli ponad 2,5-krotnie więcej r/r.

Wzrost cen jaj konsumpcyjnych widoczny jest również na rynku detalicznym, jednak nie jest on aż tak znaczący, jak w przypadku cen zbytu. Według danych GUS w październiku br. za 1 świeże jajo kurze trzeba było zapłacić 0,55 zł, czyli o 6% więcej niż we wrześniu i o 12% więcej niż przed rokiem.

Według notowań MRiRW ceny skupu kurcząt brojlerów aktualnie kształtują się na relatywnie niskim poziomie. Przeciętnie w październiku br. kurczęta skupowano po 3,43 zł/kg, czyli o 7,5% drożej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku, jednak nadal o 4% taniej niż średnio w ostatnich pięciu latach.

Warto jednak zauważyć, że zazwyczaj, ze względu na czynniki sezonowe, od września do końca roku, ceny skupu kurcząt brojlerów wykazywały tendencję spadkową. Obecnie jednak ceny te utrzymują się na stabilnym poziomie. W pierwszych dwóch tygodniach listopada br. średnia cena zakupu kurcząt wynosiła 3,42 zł/kg.

Ważnym czynnikiem, który wspiera ceny skupu na krajowym rynku jest eksport. Od 20 lipca br. Polska ma status kraju wolnego od grypy ptaków, w związku z tym możliwe było wznowienie eksportu do niektórych krajów. Według danych MRiRW w okresie I-IX br. z Polski wyeksportowano 818,9 tys.t mięsa i podrobów drobiowych, o wartości 1,39 mld EUR, czyli odpowiednio o 10 i 7% więcej niż przed rokiem.

Wolumen eksportu do naszych głównych odbiorców, czyli Niemiec i Wielkiej Brytanii zwiększył się nieznacznie odpowiednio o 1 i 5% do 121,2 tys. t oraz 69,2 tys. t. Istotne, bo o 26%, wzrósł natomiast wolumen wywozu mięsa drobiowego do Francji i wyniósł 60,7 tys. t. Znaczący wzrost można było obserwować również w przypadku Hiszpanii (+52% do 22,8 tys. t), Belgii (+61% do 23,9 tys. t), a także Hongkongu (+33% do 27,9 tys. t).

W pierwszej połowie października br. ceny jaj konsumpcyjnych były na najwyższym poziomie w tym roku. Indeks cen jaj Banku BGŻ BNP Paribas w drugim tygodniu października br. (9-15.10.2017) ukształtował się na poziomie 40,5 zł/100 szt. i był aż o 23% wyższy niż przed rokiem. Według danych MRiRW, w drugim tygodniu października br. przeciętnie zakłady pakujące sprzedawały jaja konsumpcyjne klasy XL za 53,3 zł/100 szt., czyli aż o 43% więcej niż przed rokiem. Jaja klasy L sprzedawano po 43,0 zł/100 szt., czyli o 19% drożej w relacji rocznej, a jaja klasy M o 22% drożej niż przed rokiem, czyli po 37,9 zł/100 szt. Wzrost cen jaj widoczny jest również na rynku detalicznym. Według danych GUS we wrześniu br. za 1 świeże jajo kurze trzeba było zapłacić 0,52 zł, czyli o 6% więcej niż przed rokiem.

Jak wynika z danych GUS, w sierpniu br. padł rekord wstawień kurcząt brojlerów. Po raz pierwszy w historii w polskich kurnikach wstawiono ponad 100 mln szt. kurcząt brojlerów, czyli 103,5 mln szt. Jest to kolejny sukces polskiego drobiarstwa, jednak taki wzrost produkcji nie pozostaje obojętny dla cen.

Ceny kurcząt brojlerów są obecnie na relatywnie niskim poziomie, chociaż od drugiej połowy czerwca br. utrzymują się powyżej cen z analogicznego okresu 2016 r. Według danych MRiRW w pierwszym tygodniu października br. przeciętnie za kilogram kurcząt brojlerów w skupie płacono 3,43 zł,  czyli o 7% więcej niż przed rokiem, ale o 5% mniej niż średnio w ostatnich 5 latach.

f t g