Copyright 2019

Hodowca Drobiu

Według danych Eurostatu, w 2014 r. unijna produkcja ekologiczna drobiu wyniosła 28,5 mln szt. i była niższa o ok. 4% w skali roku. Liderem na tym rynku była Francja, która utrzymywała w systemie ekologicznym 12,75 mln szt. drobiu – prawie o 9% więcej niż rok wcześniej. Na drugim miejscu uplasowały się Niemcy z produkcją 4,9 mln szt. (bez zmian w ciągu roku), a na kolejnych Wielka Brytania (2,4 mln szt., -3,6%) i Holandia (2,3 mln szt., +8,5%). Produkcja ekologiczna drobiu wzrosła również m.in. w Belgii (+10,5% do 2,1 mln szt.), Szwecji (+3,8% do 929,6 tys. szt.) i Polsce (+5,6% do 257,5 tys. szt.). Największy spadek zanotowano w Rumunii (-22,1% do 57,8 tys. szt.). Produkcja obniżyła się również na Łotwie (-10,3% do 24,7 tys. szt.), Cyprze (-9,8% do 8,6 tys. szt.), w Estonii (-6% do 21 tys. szt.), na Słowacji (-5,3% do 8,3 tys. szt.) i Litwie (-1,2% do 6,2 tys. szt.). Eurostat gromadzi dane dotyczące unijnej produkcji ekologicznej drobiu od 2013 r. W spisie uczestniczy 27 państw członkowskich UE (oprócz Luksemburga).

Źródło: FAMMU/FAPA

Rosja nie chce importować mięsa z UE i USA. Jest to zgodne z rosyjskimi dążeniami do uzyskania samowystarczalności w zakresie podaży mięsa. Import większości produktów mięsnych już obniżył się, wzrósł natomiast eksport. Dostawy z UE do Rosji zostały zastąpione zakupami m.in. w Chinach, Peru, Ekwadorze, Chile i Argentynie. Od wprowadzenia embarga w sierpniu 2014 r. Białoruś zwiększyła wysyłki mięsa na rynek rosyjski prawie dwukrotnie. Przywóz wieprzowiny do Rosji spadł o połowę, a największymi dostawcami były Brazylia i Ukraina. Rosyjscy eksporterzy wieprzowiny, drobiu i zbóż obecnie skupiają się na rynku chińskim, wietnamskim oraz krajów arabskich. Ceny mięsa w Rosji wzrosły w ciągu roku o 35%.

Źródło: FAMMU/FAPA

W I półroczu 2015 r. wyeksportowano z Polski łącznie 110 203 ton jaj o wartości 114 648 tys. EUR.
Średnia wartość jednej tony wyrażona w Euro to 1040,03 (w 2014 r. – 996,5 EUR/tonę)
Eksport jaj w skorupkach w całym I półroczu 2015 r. był niższy o 6,8 tys. ton (-7 %) w porównaniu z takim samym okresem ubiegłego roku, jednak od kwietnia notowana jest tendencja wzrostowa.  Polska sprzedawała jaja do większości państw członkowskich UE - eksport do 20 krajów w tym okresie wyniósł łącznie 107 407 ton i stanowił 97,5 % całego polskiego eksportu jaj w skorupkach. Największymi  unijnymi odbiorcami polskich jaj w okresie I półrocza 2015 r. byli Niemcy - 23 328 ton (21%), Holandia  - 22 154 tony (20,1%), Włochy - 19 342 tony (17,6%), Czechy - 7 938 ton (6,7 %).

Import jaj do Polski w I półroczu 2015 r. wyniósł – 10 664 tony, co w porównaniu z takim samym okresem 2014 r., stanowi wzrost o 1081 ton, tj. o 11,3 %. Największymi dostawcami na polski rynek pozostają Niemcy (2726 ton), Holandia (2 362 tony) oraz Litwa (1086 ton ).

Dane obejmują również jaja wylęgowe. W całym polskim eksporcie jaj w skorupkach, jaja wylęgowe mają średnio około 3% udział.

ZA: Komisja Europejska, Poultry Market Situation Presentation

W 36 tygodniu 2015 roku średnia cena sprzedaży jaj spożywczych w UE wynosiła 134,27 euro/100 kg. Ponad 170 euro płacono w Szwecji, we Włoszech, na Cyprze oraz w Danii. W Polsce płacono 142,57 euro za 100 kg jaj, przy czym poziom tych cen plasował nasz kraj na 12 miejscu w całej Unii pod względem cen jaj. Najtaniej jaja można kupić na Łotwie, w Czechach i Słowacji – poniżej 110 euro.

Za: minrol.gov.pl

Światowy dzień Jaja obchodzony jest na świecie od 1996 roku. Odbywa się tradycyjnie w drugi piątek października. Święto to już więc 20-letnią historię. W związku z tym dniem na całym świecie organizowane są festiwale, imprezy charytatywne i uroczystości miejskie, które mają na celu podkreślenie roli jaj w żywieniu człowieka. Jaja są źródłem życia i symbolem płodności. Życie w społeczeństwie ograniczonych zasobów światowych, rosnącej populacji i ludzkiej każe skłaniać do poszukiwania taniej żywności i wyjątkowych walorach odżywczych, co w połączeniu ze sztuką kulinarną może dać zdecydowanie udane przedsięwzięcie. W krajach rozwijających się, gdzie wzrost liczby ludności gwałtownie rośnie, korzyści płynące z wartości odżywcze jajek są daleko idące. Do tej pory w krajach rozwijających się dostępność jaj jest ograniczona, ale świadomość społeczeństwa o ich właściwościach jest już bardzo duża – postrzegane są jako trwałe źródło wysokiej jakości białka, minerałów i witamin.

Komisja Europejska opublikowała raport dotyczący produkcji drobiu w Unii Europejskiej za okres styczeń-lipiec 2015. Ogólny wzrost w całej UE za ten okres wyniósł 3,3%. Największy wzrost zanotowano w Polsce +12,7%, Rumunii +9,4%, Szwecji +8,8% oraz na Węgrzech +8,0%. W Wielkiej Brytanii i we Francji, naszych największych konkurentów wzrost ten wyniósł 2,2%. Produkcja drobiu w omawianym okresie zmniejszyła się w Niemczech -0,4%, Finlandii, Słowenii, Grecji oraz na Malcie. Największy spadek obserwowany był w przypadku Danii -7,7%.

Spożycie drobiu w UE, po znacznym wzroście w 2014 r. (+4%), w 2015 r. zwiększy się już tylko o 1%, a w 2016 r. o dalsze 1,7% do 13 mln ton. Przeciętnie będzie wynosić to 25,5 kg na jednego mieszkańca. Konkurencyjność cenowa w porównaniu z mięsem czerwonym oraz wzrost produkcji będą nadal faworyzowały mięso drobiu.

Za: Fammu/Fapa

W 2014 r. państwa członkowskie UE-28 wyprodukowały w sumie 13,181 mln ton mięsa drobiu. Największym producentami były Polska – 1,783 mln ton (14% udział), Francja – 1,678 mln ton (13%), Wielka Brytania – 1,643 mln ton (12%), Niemcy – 1,512 mln ton (11%) i Hiszpania – 1,468 mln ton (11%). Produkcja tych pięciu państw stanowiła łącznie 61,3% unijnego poziomu wytwarzania. Samowystarczalność UE w produkcji drobiu w ubiegłym roku wyniosła 104%, a nadwyżki były kierowane na eksport, który wzrósł wobec 2013 r. o 3,8% do 1,35 mln ton. W wysyłkach dominowały produkty o niższej wartości (1,37 EUR/kg). Połowa sprzedaży została skierowana do pięciu odbiorców – RPA, Beninu, Hongkongu, Arabii Saudyjskiej i na Ukrainę, a pozostała część do wielu innych krajów. W 2014 r. import mięsa drobiu do UE wyniósł ok. 800 tys. ton i pochodził głównie z Brazylii (60% całkowitego przywozu) i Tajlandii (30%). W strukturze zakupów przeważały piersi drobiu i inne wysokowartościowe produkty np. gotowane przetwory. Średnia wartość jednostkowa importu wyniosła 2,59 EUR/kg. Dostawy z Tajlandii były ograniczone ze względu na niestabilną sytuację polityczną w tym kraju oraz reorientację na bliższe rynki zbytu (np. Laos czy Japonia). Ponadto Brazylia wysyła coraz więcej drobiu do Rosji, Arabii Saudyjskiej i Chin, co wpłynęło na zmniejszenie wysyłek do UE.

Za: Fammu/Fapa

Największym importerem drobiu żywego z Polski są Niemcy, którzy w okresie od stycznia do maja 2015 roku kupiły od nas 8 249 ton drobiu żywego na łączną kwotę 49 214 tys. zł. Drugim importerem jest Ukraina z 853 tonami drobiu na kwotę 31 110 tys. zł. Rosji drób żywy sprzedaliśmy za 15 536 tys. zł (wobec 19 498 tys. zł w poprzednim okresie) oraz Białorusi na kwotę 11 746.

W okresie od stycznia do maja 2015 roku wartość eksportu mięsa drobiowego i podrobów wyniosła 2 568 563 tys. zł, co w porównaniu z takim samym okresem roku 2014 stanowi wzrost o 14,7%. W wolumenie sprzedaży jest to 14,3%. Największym naszym odbiorcą są Niemcy, które zaimportowały z naszego kraju 51 474 ton drobiu na łączną kwotę 550 428 tys. zł. Na drugim miejscu znajduje się Republika Czeska, która zaimportowała 27 500 ton mięsa drobiowego (202 097 tys. zł). Trzecia w wolumenie sprzedaży jest Wlk. Brytania z 27 211 tonami i kwotą 330 421 tys. zł. Czwarte miejsce zajmuje Francja z 23 359 tonami (import na łączną kwotę 226 228 tys. zł.