• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Hodowca Drobiu

Według danych rosyjskiego ministerstwa rolnictwa, w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2015 r. produkcja mięsa drobiu w Rosji wzrosła o 8,2% w skali roku do 4,315 mln ton wagi żywej. Największymi regionami produkcji były Republika Maryjska, obwód biełgorodzki, obwód briański i obwód nowogrodzki. Średnia cena producenta mięsa drobiu we wrześniu br. wyniosła 96,97 RUB/kg wagi żywej (1,5 USD/kg) i była o 3,5% niższa niż przed rokiem. Ceny jaj wzrosły w tym czasie o 12,8% do 36,4 RUB za tuzin (0,56 USD). Do zwiększenia produkcji krajowej przyczyniły się głównie embargo żywnościowe oraz polityka państwa zmierzająca do samowystarczalności. Dalszy rozwój sektora będzie polegał na poprawie konkurencyjności, wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie genetyki i selekcji drobiu, nowych technologii i metod przetwórstwa drobiu.

Źródło: FAMMU/FAPA

Według danych rosyjskiego ministerstwa rolnictwa, w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2015 r. produkcja mięsa drobiu w Rosji wzrosła o 8,2% w skali roku do 4,315 mln ton wagi żywej. Największymi regionami produkcji były Republika Maryjska, obwód biełgorodzki, obwód briański i obwód nowogrodzki. Średnia cena producenta mięsa drobiu we wrześniu br. wyniosła 96,97 RUB/kg wagi żywej (1,5 USD/kg) i była o 3,5% niższa niż przed rokiem. Ceny jaj wzrosły w tym czasie o 12,8% do 36,4 RUB za tuzin (0,56 USD). Do zwiększenia produkcji krajowej przyczyniły się głównie embargo żywnościowe oraz polityka państwa zmierzająca do samowystarczalności. Dalszy rozwój sektora będzie polegał na poprawie konkurencyjności, wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie genetyki i selekcji drobiu, nowych technologii i metod przetwórstwa drobiu.

Źródło: FAMMU/FAPA

UE opublikowała rozporządzenia wykonawcze otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywóz jaj, produktów jajecznych i albuminy oraz mięsa drobiowego pochodzących z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami. Kontyngenty zostają uruchomione z dniem 1 stycznia 2016 r. Otwarcie kontyngentów wynika z tymczasowego stosowania od tej daty układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą. Układ przewiduje zniesienie należności celnych w przywozie towarów pochodzących z Ukrainy zgodnie z załącznikiem I-A do rozdziału I układu. Dodatek do załącznika wprowadza kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych towarów rolnych. Do czasu wejścia w życie układu, kontyngenty bezcłowe na przywóz w latach 2014-2015 były otwierane zgodnie z poprzedniki rozporządzeniami wykonawczymi Komisji Roczne kontyngenty bezcłowe obejmują:

- 1,5 tys. ton jaj drobiu w skorupkach świeżych, zakonserwowanych lub gotowanych, przetworów z jaj i albuminy jaj i mleka, w ekwiwalencie jaj w skorupkach (ilość ta będzie wzrastała o 300 ton rocznie do 2020 r., a od 2021 r. wyniesie 3 tys. ton);

- 3 tys. ton jaj drobiu w skorupkach świeżych, zakonserwowanych lub gotowanych (masa netto);

- 16 tys. ton mięsa i podrobów jadalnych z drobiu, świeżych, schłodzonych lub mrożonych, przetworzonego lub konserwowanego mięsa z indyków i kurcząt (ilość ta będzie wzrastała o 800 ton rocznie do 2020 r., a od 2021 r. wyniesie 20 tys. ton);

- 20 tys. ton mięsa i podrobów jadalnych z drobiu, nieciętego na kawałki, mrożonego.

Źródło: FAMMU/FAPA

UE opublikowała rozporządzenia wykonawcze otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywóz jaj, produktów jajecznych i albuminy oraz mięsa drobiowego pochodzących z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami. Kontyngenty zostają uruchomione z dniem 1 stycznia 2016 r. Otwarcie kontyngentów wynika z tymczasowego stosowania od tej daty układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą. Układ przewiduje zniesienie należności celnych w przywozie towarów pochodzących z Ukrainy zgodnie z załącznikiem I-A do rozdziału I układu. Dodatek do załącznika wprowadza kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych towarów rolnych. Do czasu wejścia w życie układu, kontyngenty bezcłowe na przywóz w latach 2014-2015 były otwierane zgodnie z poprzedniki rozporządzeniami wykonawczymi Komisji Roczne kontyngenty bezcłowe obejmują:

- 1,5 tys. ton jaj drobiu w skorupkach świeżych, zakonserwowanych lub gotowanych, przetworów z jaj i albuminy jaj i mleka, w ekwiwalencie jaj w skorupkach (ilość ta będzie wzrastała o 300 ton rocznie do 2020 r., a od 2021 r. wyniesie 3 tys. ton);

- 3 tys. ton jaj drobiu w skorupkach świeżych, zakonserwowanych lub gotowanych (masa netto);

- 16 tys. ton mięsa i podrobów jadalnych z drobiu, świeżych, schłodzonych lub mrożonych, przetworzonego lub konserwowanego mięsa z indyków i kurcząt (ilość ta będzie wzrastała o 800 ton rocznie do 2020 r., a od 2021 r. wyniesie 20 tys. ton);

- 20 tys. ton mięsa i podrobów jadalnych z drobiu, nieciętego na kawałki, mrożonego.

Źródło: FAMMU/FAPA

Według danych Komisji Europejskiej, w październiku br. średnia unijna cena sprzedaży jaj spożywczych klasy L i M wyniosła 128,6 EUR/100 kg i wobec września obniżyła się o 3,9%. W skali roku notowania były o 0,1% niższe. Jaja staniały w październiku w 14 państwach członkowskich, w największym stopniu w Czechach (-16%), Francji i Słowenii (-10%). W Polsce ceny spadły o 5,4% do 134,3 EUR/100 kg i przewyższały średnią unijną o 4,4%. W skali roku polskie jaja podrożały o 3%. Wzrost cen jaj w październiku zaobserwowano w 11 państwach UE, największy miał miejsce na Malcie (+6%). Najwięcej jaja kosztowały tradycyjnie w Szwecji (205 EUR/100 kg), a najmniej w Czechach (90 EUR/100 kg). Od stycznia do maja tego roku na unijnym rynku jaj dominowała spadkowa tendencja cenowa. Wpływ na to miało osłabienie popytu wewnętrznego oraz poprawa opłacalności produkcji jaj w UE z uwagi na obniżki kosztów pasz dla niosek. W czerwcu i lipcu br. jaja w UE znacznie podrożały w ślad za rosnącym zapotrzebowaniem eksportowym, m.in. ze strony USA, borykających się z ptasią grypą. Od sierpnia ceny jaj ponownie obniżyły się wraz ze spadkiem cen zbóż i pasz, a co za tym idzie poprawą opłacalności produkcji jaj.

Źródło: FAMMU/FAPA

Według danych Komisji Europejskiej, w październiku br. średnia unijna cena sprzedaży jaj spożywczych klasy L i M wyniosła 128,6 EUR/100 kg i wobec września obniżyła się o 3,9%. W skali roku notowania były o 0,1% niższe. Jaja staniały w październiku w 14 państwach członkowskich, w największym stopniu w Czechach (-16%), Francji i Słowenii (-10%). W Polsce ceny spadły o 5,4% do 134,3 EUR/100 kg i przewyższały średnią unijną o 4,4%. W skali roku polskie jaja podrożały o 3%. Wzrost cen jaj w październiku zaobserwowano w 11 państwach UE, największy miał miejsce na Malcie (+6%). Najwięcej jaja kosztowały tradycyjnie w Szwecji (205 EUR/100 kg), a najmniej w Czechach (90 EUR/100 kg). Od stycznia do maja tego roku na unijnym rynku jaj dominowała spadkowa tendencja cenowa. Wpływ na to miało osłabienie popytu wewnętrznego oraz poprawa opłacalności produkcji jaj w UE z uwagi na obniżki kosztów pasz dla niosek. W czerwcu i lipcu br. jaja w UE znacznie podrożały w ślad za rosnącym zapotrzebowaniem eksportowym, m.in. ze strony USA, borykających się z ptasią grypą. Od sierpnia ceny jaj ponownie obniżyły się wraz ze spadkiem cen zbóż i pasz, a co za tym idzie poprawą opłacalności produkcji jaj.

Źródło: FAMMU/FAPA

Podmioty prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, mający nadal prawo rozliczania się z podatku dochodowego na podstawie norm szacunkowych dochodu, w tym roku nie składają deklaracji PIT - 6 w terminie do 30 listopada. Deklarację na następny rok składać należy do 20 stycznia 2016 r. na nowym druku, który jest dopiero opracowywany. Według nowej ustawy obowiązek rozliczania się z podatku dochodowego na podstawie ksiąg rachunkowych mają wszystkie podmioty działów specjalnych produkcji rolnej, które przekroczyły próg 1,2 mln euro rocznego przychodu netto W terminie do dnia 20 stycznia 2016 r. deklarację PIT-6 składają wyłącznie podatnicy, którzy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r. będą ustalać na podstawie norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej. Deklaracji PIT-6 na 2016 r. nie składają podatnicy, którzy:

- będą ustalać dochód na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych, rezygnując tym samym z ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie norm szacunkowych dochodu;

- są zobowiązani do ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r. na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Podatnicy, którzy w 2016 r. będą ustalać dochód z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych, będą wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od dochodu wynikającego z podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Zaliczki te nie będą ustalane decyzją naczelnika urzędu skarbowego.

Za: KIPDiP

Francuskie władze weterynaryjne potwierdziły wystąpienie w dn. 24 listopada br. ogniska wysoko zjadliwej ptasiej grypy podtypu H5N1 w małym, przydomowym gospodarstwie w departamencie Dordogne, w regionie Akwitania, w południowo-zachodniej części Francji. Zakażone stado składało się z kurcząt brojlerów i kur niosek. Zanotowano 22 padnięcia u drobiu, a pozostałe 10 szt. poddano przymusowemu ubojowi. Wprowadzono również strefy zapowietrzoną i zagrożoną oraz inne środki ochronne wymagane na mocy dyrektywy 2005/94/WE. Z tego powodu uruchomiono krajowy plan zwalczania ptasiej grypy, który obejmuje również monitorowanie dzikiego ptactwa w regionie zakażenia. Jest to pierwszy przypadek ptasiej grypy we Francji od 2007 r. Szczep H5N1 spowodował w ostatnich latach znaczne straty u drobiu w Azji i na Bliskim Wschodzie. Od 2003 r. zanotowano w 15 krajach 650 przypadków zachorowań wśród ludzi z powodu zakażenia tym wirusem, zwykle w wyniku kontaktu z zakażonym drobiem. Śmiertelność wynosiła ok. 60%. Po potwierdzeniu ogniska ptasiej grypy, niektóre kraje np. Egipt i Japonia wprowadziły tymczasowy zakaz importu drobiu i produktów drobiowych z Francji.

Źródło: FAMMU/FAPA

Inspekcja Weterynaryjna poinformowała, że Komisja Europejska zakwestionowała zapis, w przedłożonym przez polskie władze do zatwierdzenia,  projekcie zwalczania Salmonelli w stadach indyków rzeźnych na lata 2016 - 2018 r. Komisja nie zgadza się na system potwierdzania badań tzw. właścicielskich w stadach indyków rzeźnych badaniami urzędowymi. W związku tym program zostanie zmieniony. Konsekwencją tego będzie uznanie stada indyków rzeźnych za zakażone, w przypadku uzyskania wyniku dodatniego  w kierunku serotypu Salmonella objętego programem po badaniu właścicielskim, a tym samym drób wysyłany do rzeźni zaopatrzony będzie w świadectwo zdrowia z odnotowanym dodatnim wynikiem badania laboratoryjnego w kierunku serotypu Salmonella objętego programem.  

Za: Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

W 2014 roku w stadach niosek poziom skażenia salmonellą wyniósł 1,9%, co oznacza że został osiągnięty cel unijny - obniżenie poziomu zakażeń poniżej 2%. W przypadku stad hodowlanych i reprodukcyjnych drobiu odsetek zakażeń wyniósł 1,17 %, natomiast w dorosłych stadach hodowlanych 1,54 %. Oznacza to, że nie został osiągnięty w skali kraju cel wspólnotowy - redukcja występowania salmonelli poniżej 1 %. W stadach brojlerów osiągnięto cel unijny, gdyż odsetek ten wyniósł 0,15%. W żadnym z badanych stad hodowlanych indyków nie znaleziono salmonelli, natomiast w stadach indyków rzeźnych zakażenia wykryto w 0,31% stad. Dodatkowo w I półroczu 2015 r. nie odnotowano stad indyków rzeźnych z wynikiem dodatnim w kierunku serotypu Salmonella objętego tym programem.

Za: Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

f t g