• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Hodowca Drobiu

W 2014 roku w stadach niosek poziom skażenia salmonellą wyniósł 1,9%, co oznacza że został osiągnięty cel unijny - obniżenie poziomu zakażeń poniżej 2%. W przypadku stad hodowlanych i reprodukcyjnych drobiu odsetek zakażeń wyniósł 1,17 %, natomiast w dorosłych stadach hodowlanych 1,54 %. Oznacza to, że nie został osiągnięty w skali kraju cel wspólnotowy - redukcja występowania salmonelli poniżej 1 %. W stadach brojlerów osiągnięto cel unijny, gdyż odsetek ten wyniósł 0,15%. W żadnym z badanych stad hodowlanych indyków nie znaleziono salmonelli, natomiast w stadach indyków rzeźnych zakażenia wykryto w 0,31% stad. Dodatkowo w I półroczu 2015 r. nie odnotowano stad indyków rzeźnych z wynikiem dodatnim w kierunku serotypu Salmonella objętego tym programem.

Za: Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz,

Według danych podanych przez Amerykański Departament Rolnictwa ostatni potwierdzony przypadek wystąpienia ptasiej grypy w stadach drobiu miał miejsce 17 czerwca 2015 roku. Po raz pierwszy chorobę tę wykryto 19 grudnia 2014 roku. Podczas 7 m-cy walki w tą chorobą wykryto 223 przypadki ptasiej grypy, co pociągnęło za sobą likwidację 48 091 293 sztuk ptaków różnych gatunków.

Źródło: EU Market Situation for Eggs, 17.09.2015, mat. za KIPDiP

Liczba stanowisk w UE dla kur nieśnych ogółem we wszystkich systemach utrzymania   wyniosła w 2014 roku 383 768 295. Systemy klatkowego utrzymania stanowiły 55,7 %, czyli 213 805 185. W chowie w chowie ściółkowym utrzymywanych było 102 007 557 ( 26,6 %) kur, a w chowie wolno wybiegowym utrzymywanych było 53 358 913 (13,9%). Chow ekologiczny stanowi 3,8% udziału, czyli 14 584 040 kur. Razem systemy alternatywne, a więc kury znoszące jajka o kodach 1,2,0 stanowiły 44,3% w całkowitej liczbie stanowisk dla kur nieśnych w UE – 169 963 110 sztuk.

Źródło: EU Market Situation for Eggs, 17.09.2015, mat. za KIPDiP

Państwem o najwyższej liczbie stanowisk dla kur nieśnych są Włochy. W 2014 roku utrzymywały one 62 072 666 kur nieśnych, z czego 65,1% stanowią kury utrzymywane w klatkach. Na drugim miejscu znajdują się Niemcy z 50 848 823 kur. W tym kraju jedynie 20,6% kur znosi jajka oznaczone kodem 3. Trzecie miejsce zajmuje Francja z 47 306 487 sztuk kur. Tutaj prawie 70% to kury utrzymywane w klatkach. Czwarte miejsce zajmuje Hiszpania, który utrzymuje 39 181 613 kur nieśnych, w tym 93,2% w klatkach. Polska zajmuje piąte miejsce z 38,7 mln kur. W naszym kraju ok. 87,5% kur utrzymywanych jest w klatkach.

W całej UE klatki nadal są najbardziej popularnym systemem utrzymania kur w takich krajach jak: Litwa (96%), Hiszpania (93%), Portugalia (90%), Słowacja (89%), Polska (88%), Łotwa (86%). W systemach alternatywnych króluje Austria, która prawie 98% kur utrzymuje poza klatkami. Na drugim miejscu są Niemcy (90%), kolejno Holandia (84%), Szwecja (79%) i Rumunia (73%).

Źródło: EU Market Situation for Eggs, 17.09.2015, mat. za KIPDiP

 

Liczba stanowisk w UE dla kur nieśnych ogółem we wszystkich systemach utrzymania   wyniosła w 2014 roku 383 768 295. Systemy klatkowego utrzymania stanowiły 55,7 %, czyli 213 805 185. W chowie w chowie ściółkowym utrzymywanych było 102 007 557 ( 26,6 %) kur, a w chowie wolno wybiegowym utrzymywanych było 53 358 913 (13,9%). Chow ekologiczny stanowi 3,8% udziału, czyli 14 584 040 kur. Razem systemy alternatywne, a więc kury znoszące jajka o kodach 1,2,0 stanowiły 44,3% w całkowitej liczbie stanowisk dla kur nieśnych w UE – 169 963 110 sztuk.

Źródło: EU Market Situation for Eggs, 17.09.2015, mat. za KIPDiP

Państwem o najwyższej liczbie stanowisk dla kur nieśnych są Włochy. W 2014 roku utrzymywały one 62 072 666 kur nieśnych, z czego 65,1% stanowią kury utrzymywane w klatkach. Na drugim miejscu znajdują się Niemcy z 50 848 823 kur. W tym kraju jedynie 20,6% kur znosi jajka oznaczone kodem 3. Trzecie miejsce zajmuje Francja z 47 306 487 sztuk kur. Tutaj prawie 70% to kury utrzymywane w klatkach. Czwarte miejsce zajmuje Hiszpania, który utrzymuje 39 181 613 kur nieśnych, w tym 93,2% w klatkach. Polska zajmuje piąte miejsce z 38,7 mln kur. W naszym kraju ok. 87,5% kur utrzymywanych jest w klatkach.

W całej UE klatki nadal są najbardziej popularnym systemem utrzymania kur w takich krajach jak: Litwa (96%), Hiszpania (93%), Portugalia (90%), Słowacja (89%), Polska (88%), Łotwa (86%). W systemach alternatywnych króluje Austria, która prawie 98% kur utrzymuje poza klatkami. Na drugim miejscu są Niemcy (90%), kolejno Holandia (84%), Szwecja (79%) i Rumunia (73%).

Źródło: EU Market Situation for Eggs, 17.09.2015, mat. za KIPDiP

 

  

Światowy Dzień Jaja to niepowtarzalna okazja do promowania jaj - napisała w tym roku na swojej stronie internetowej Międzynarodowa Komisja ds. Jaj ( IEC ).
Światowy Dzień Jaja został ustanowiony w 1996 roku w Wiedniu podczas konferencji IEC, gdzie zdecydowano, że każdego roku święto to przypadać będzie na drugi piątek października. Każdego roku coraz więcej krajów prowadzi działania aby zainteresować media jajami i dotrzeć w ten sposób do konsumentów, zachęcając ich do zwiększenia spożycia jaj.                       

Polscy producenci jaj już od 2009 roku mają do dyspozycji logo Światowego Dnia Jaja w Polsce. Jego projekt graficzny zaproponowała firma Hartmann Polska Sp. z o.o. Logo to zostało oficjalnie zatwierdzone podczas Walnego Zgromadzenia Izby 2009'.        

Tylko na naszym portalu zdobędziesz aktualną informację na temat producentów pasz dla drobiu w Polsce. Co miesiąc zbieramy dane na temat rynku paszowego w Polsce. W naszym wykazie znajdują się wytwórnie pasz, które obsługują ponad 80% rynku pasz dla drobiu w Polsce. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Tylko na naszym portalu zdobędziesz aktualną informację na temat firm zajmujących się wyposażaniem ferm drobiarskich. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Tylko na naszym portalu zdobędziesz aktualną informację na temat wylęgarni i dystrybutorów piskląt indyczych w Polsce. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

f t g