Copyright 2020

Oliwia Duszyńska-Stolarska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Stan zdrowia konsumentów jest bezsprzecznie związany z bezpieczną żywnością. Produkcja żywności bezpiecznej jest obowiązkiem producenta posiadającym swoje umocowanie w prawie europejskim. Bezpieczeństwo produkcji żywności ma szerokie ramy gdyż nie odnosi się jedynie do zapewnienia odpowiedniej jakości finalnemu produktowi. Działania mające zapewnić odpowiednią jakość produktowi należy wdrażać we wszystkich etapach produkcji. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi służących temu celowi jest system HACCAP.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Zaloguj się, aby zobaczyć.
f t g