Drukuj

Katarzyna Jankowska

PAN Olsztyn

 

Woda przeznaczona do spożycia zarówno przez ludzi, jak i zwierzęta gospodarskie musi odpowiadać parametrom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417 z póź. zm.). Przestrzeganie parametrów wskazanych w Rozporządzeniu zapewni nie tylko komfort ptakom, ale ograniczy w dużej mierze zagrożenia chorobotwórcze, których głównym źródłem jest zarówno jej chemiczne jak i mikrobiologiczne zanieczyszczenie.

Woda dostarczona do kurników, chociaż jest dobrej jakości, może jednak stać się szkodliwą dla ptaków w momencie, kiedy urządzenia wodociągowe nie są czyszczone i odkażane. W wodzie doprowadzanej na halę produkcyjną – do poideł, oprócz zanieczyszczeń mikrobiologicznych zaobserwować można niekiedy zanieczyszczenia „bieżące” tj. pochodzące bezpośrednio ze środowiska kurnika np. odchody, ściółka, kurz, pył, resztki paszy, itp. Zanieczyszczenia takie w dogodnych warunkach, a głównie w podwyższonej temperaturze, sprzyjają rozwojowi drobnoustrojów.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Zaloguj się, aby zobaczyć.