Copyright 2019

Bartosz Korytkowski

Bydgoszcz

 

Współczesna intensywna produkcja drobiarska związana z bardzo dużą koncentracją zwierząt na fermach sprawia, że przemysłowe kurniki stają się punktowymi źródłami zanieczyszczeń mającymi negatywny wpływ przede wszystkim na środowisko naturalne, ale także na zdrowie ludzi jak i samych ptaków w nich utrzymywanych.

Zuzanna Wiśniewska

studentka studiów magisterskich

Animal Production Management

Anita Zaworska

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

W dobie intensyfikacji produkcji zwierzęcej szczególny nacisk kładzie się na zyski wynikające z hodowli oraz na czas wymagany do otrzymania pożądanych surowców. Przy tych aspektach nie zapomina się również o szeroko pojętym dobrostanie zwierząt, który ma bezpośredni wpływ na jakość pozyskiwanych produktów. Oczywistym jest fakt wpływu genetyki na wzrost i rozwój zwierząt gospodarskich, jednak satysfakcjonujące rezultaty otrzymać można jedynie przy jednoczesnej dbałości o pokrycie zapotrzebowania na składniki pokarmowe. Mowa tu o odpowiednim zbilansowaniu diety, a czymże ona by była bez uwzględnienia takich detali jak prawidłowa suplementacja witamin?

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Oliwia Duszyńska-Stolarska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Środki dezynfekcyjne oraz procedury znajdują zastosowanie w przemyśle drobiarskim od wielu lat. Pomimo rozwoju medycyny weterynaryjnej choroby są nieodzowną częścią hodowli. Naturalne metody dezynfekcji ustępują nowoczesnym technikom bazującym na zastosowaniu środków chemicznych. Przyczyną wzmożonej chemizacji otoczenia jest również nacisk ekonomiczny na szybsze ponowne zasiedlanie budynków przez ptaki.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Ryszard Gilewski,  Stanisław Wężyk

AVICONS

 

26 kwietnia 2016 roku, amerykańska firma ze stanu Minnesota, produkująca żarówki LED, podała do wiadomości, że w genach determinujących płeć, odkryto pochłaniające ukierunkowane światło centra, które można usunąć. W oparciu o niedrogo emitowane, wąskie pasmo światła diody elektroluminescencyjnej, opracowano prosty, genetyczny przełącznik – „kurka/kogucik”.

Alina Rachwał

Poznań

 

Głównymi składnikami pasz dla drobiu są ziarna zbóż, stanowiące przede wszystkim źródło energii. Ilość białka w nich zawarta jest niewystarczająca dla ptaków, znajduje się w nich bowiem tylko od 9 do 14% tego składnika. Białko to jest ubogie w aminokwasy niezbędne do wzrostu kurcząt i dużej produkcji niosek, gdyż posiada niewiele metioniny, cystyny, lizyny, tryptofanu, troniny. Zboża nie mogą być wyłączną paszą stosowaną w żywieniu. Są one głównym źródłem węglowodanów w mieszankach, w których stanowią od 40 do 80%, średnio 70%.

Justyna Sokół

Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, UPH Siedlce

 

Jakość produktów drobiowych formuje się podczas obróbki w procesie technologicznym, jednak żeby zachować jakość w trakcie przechowywania i przewożenia produktu, a także zagwarantować odpowiednią higienę, zachodzi potrzeba wykorzystania opakowań. Dobrze dostosowane opakowanie stwarza optymalne zabezpieczenie produktu, a także dodatkowo bierze udział w celach marketingowych – jest częścią reklamy oraz ułatwia sprzedaż. Można na nim umieścić istotne informacje dotyczące produktu, takie jak: właściwości, sposób użycia czy warunki przechowywania.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Anita Zaworska, Małgorzata Kasprowicz-Potocka, Marcin Hejdysz

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

 

W Polsce z nasion grubonasiennych na cele paszowe uprawiane są trzy gatunki łubinu – łubin żółty (Lupinus luteus), łubin wąskolistny (Lupinus angustifolius) i łubin biały (Lupinus albus), bobik (zwany inaczej bobem pastewnym) (Vicia faba minor) oraz groch (Pisum sativum L.). W ostatnich latach rośnie zainteresowanie łubinami jako źródłami białka.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Anna Wilkanowska

Uniwersytet w Molise, Włochy

 

Substancje fitogeniczne, nazywane również „botanicznymi”, znane powszechnie pod nazwą roślinnych dodatków paszowych, stanowią grupę substancji pochodzenia naturalnego stosowanych w żywieniu zwierząt, pozyskiwanych wyłącznie z ziół, przypraw i ich wyciągów, takich jak na przykład olejki eteryczne. Dzięki zastosowaniu szerokiej gamy surowców i licznych substancji czynnych, dodatki fitogeniczne oferują znacznie więcej niż tylko poprawę walorów smakowych pasz. Skutkiem ich stosowania jest nie tylko optymalizacja właściwości pasz, ale również zwiększenie wydajności i produktywności zwierząt.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Marcin Różewicz

Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt UPH Siedlce

 

W Polsce od lat utrzymuje się stosunkowo liczna grupa konsumentów zainteresowana nabywaniem produktów drobiarskich z chowu przyzagrodowego. Znaczną ich część stanowią konsumenci jaj, a w nieco mniejszym stopniu mięsa drobiowego. W ich mniemaniu produkty pozyskiwane od ptaków korzystających z wybiegu są zdrowsze i smaczniejsze w porównaniu do tych z systemu intensywnego. Wykorzystanie pasz z własnego gospodarstwa oraz dostęp do zielonki w okresie wiosenno-letnim jest stosunkowo tanim sposobem żywienia. Dodatkowo ptaki, mogąc korzystać z wybiegu, urozmaicają swoją dietę o drobne bezkręgowce i kamyczki ułatwiające trawienie. Podstawą prowadzenia chowu drobiu z wybiegiem są odpowiednio zorganizowane i usytuowane kurniki. Chronią one ptaki przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w okresie jesienno-zimowym, ale są także miejscem odpoczynku w nocy. Powinny więc być odpowiednio przystosowane do danego gatunku drobiu i co ważne, zapewniać bezpieczeństwo, utrudniając dostęp drapieżnikom.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.