Copyright 2020

Jakub Biesek, Honorata Huse-Wesołek; Katedra Nauk o Zwierzętach, Zakład Hodowli Drobiu UTP w BydgoszczySpecyfika produkcji drobiarskiej pozwala konsumentom na duży wybór produktów drobiowych. Fundamentem w tej dziedzinie są cztery gatunki ptaków gospodarskich: kura (popularny kurczak), indyk czy coraz chętniej wybierany drób wodny – kaczka i gęś. Bogata oferta produktów drobiowych (jaja, mięso, podroby) daje klientom, mimo wysokich wymagań, pełną satysfakcję – każdy znajdzie coś dla siebie. Konsumenci oczekują produktów o odpowiednim smaku, zawartości białka, tłuszczu i innych składników pokarmowych, które u każdego gatunku kształtują się na innym poziomie.

Anna Wilkanowska; Uniwersytet w Molise, WłochyOd lat Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc wśród producentów i eksporterów mięsa drobiowego w Unii Europejskiej. Atrakcyjność mięsa drobiowego jest wynikiem jego cech sensorycznych, zdrowotnych oraz wygody przetwarzania. Nie bez znaczenia jest także konkurencyjna cena i stagnacja spożycia mięsa czerwonego.

Hodowca


Współczesne technologie chowu zwierząt stawiają wysokie wymagania warunkom klimatycznym w pomieszczeniach inwentarskich. W sezonie jesienno-zimowym precyzyjne ogrzewanie i wentylacja kurnika nabiera szczególnego znaczenia.

Rozpoczynając swoją działalność w transporcie żywego drobiu, firma posiadała 5 samochodów. Obecnie firma dysponuje flotą ponad 50 samochodów ze specjalistycznym wyposażeniem. Pierwsze kroki na rynku transportowym związane były z przewozem kurczaków, aktualnie AVILOG POLSKA oferuje swoim klientom szeroki zakres usług.

Alina Rachwał; PoznańTermin „mikrobiologia” powstał z połączenia rdzeni trzech słów greckich: mikros – mały, bios – życie, logos – słowo, nauka, dosłownie oznacza zatem naukę o „małym” życiu. W istocie chodzi tu o małe, dobrze widoczne tylko pod mikroskopem żywe ustroje, określane terminem „drobnoustroje”, czyli „mikroorganizmy”. 

Agnieszka Wilczek-JagiełłoBiegunka jest objawem chorobowym, który charakteryzuje się zwiększeniem ilości oddawanego kału lub też częstotliwości defekacji. Biegunka jest powszechnym objawem chorób toczących się w obrębie przewodu pokarmowego, ale – o czym często się zapomina – również chorób toczących się poza układem trawiennym. 

Katarzyna Socha, Dorota Witkowska; Koło Naukowe Pasjonatów Higieny i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieKokcydioza jest wysoce zaraźliwą chorobą pasożytniczą wywoływaną przez pierwotniaki należące do podtypu Apicomplexa z rodzaju Eimeria. W ujęciu epidemiologicznym jak i ekonomicznym jest to jedna z najważniejszych chorób występujących u drobiu. W obu formach, zarówno pod postacią kliniczną charakteryzującą się upadkami ptaków i biegunką, jak i w postaci podklinicznej, w której objawy są mniej nasilone i powodują zahamowanie wzrostu masy ciała, czy też problemy z nieśnością, kokcydioza przynosi poważne straty ekonomiczne w przemyśle drobiarskim na całym świecie.

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w BydgoszczyHodowla oraz produkcja zwierzęca należą do niezwykle dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu. Prężny rozwój tych dziedzin jest wynikiem stale rosnących wymagań konsumentów.

Bartosz KorytkowskiDla uzyskania dobrych wyników produkcyjnych bardzo istotne jest odpowiednie wyrównanie stada piskląt. W dużym stadzie piskląt przy panującej pomiędzy nimi konkurencji, osobniki słabsze i mniejsze zawsze będą miały gorszy i bardziej utrudniony start. Takie ptaki w późniejszym okresie odchowu bardzo często nie są w stanie nadrobić już swoich zaległości z początkowego okresu. W rezultacie prowadzić to może do znacznego zróżnicowania stada, to z kolei bardzo utrudnia właściwe zarządzanie takim stadem oraz wywiera negatywny wpływ zarówno na jakość, jak i na wielkość produkcji. Tak więc, już wyrównanie jednodniowych piskląt oraz ich dobra jakość zapewniają właściwy start i wywierają decydujący wpływ na końcowy efekt produkcji drobiarskiej.

f t g