Copyright 2017

 

 W numerze:

  1. Algi morskie w produkcji drobiarskiej Anna Wilkanowska
  2. Korzyści ze stosowania owadów w żywieniu drobiu Maciej Kucharski
  3. Genetycznie modyfikowane rośliny w produkcji drobiarskiej Oliwia Duszyńska-Stolarska
  4. Olejek z lawendy lekarskiej Katarzyna Jankowska
  5. Sucha dezynfekcja metodą na poprawę jakości podłoża w kurniku i wzrost opłacalności produkcji Agnieszka Wilczek-Jagiełło
  6. Wpływ temperatury odchowu na wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów Alina Rachwał
  7. Wzrost osobniczy kacząt krzyżówki (Anas platyrhynchos L.) utrzymywanych w chowie fermowym Daria Murawska
  8. Niekonwencjonalne metody utrwalania mięsa drobiowego Oliwia Duszyńska-Stolarska
  9. Charakterystyka kuropatwy szarej (Perdix perdix) jako ptaka łownego biologia i hodowla w warunkach wolierowych Marcin Różewicz, Krystyna Jakubowska
  10. Meandrami historii ku nowoczesności Piotr Lisiecki