Copyright 2019

Bartosz Korytkowski
Kokcydioza jest wywoływana przez pierwotniaki z rodzaju Eimeria. Rodzaj ten jest w środowisku rozpowszechniony. Może być w formie nieaktywnej przenoszony przez ptactwo i różne szkodniki. Jest wysoce oporny na środki dezynfekcyjne i różne warunki pogodowe. Na ujawnienie się kokcydiów ma wpływ m.in. wiek ptaków, zakażenia wirusowe osłabiające ich odporność, niedobory żywieniowe, skażenia paszy mikotoksynami, zbyt duża obsada, zła wentylacja, zbyt duże stężenie szkodliwych gazów w powietrzu pomieszczenia i inne.

Zaloguj się, aby zobaczyć.