Copyright 2019

Alina Rachwał; PoznańTermin „mikrobiologia” powstał z połączenia rdzeni trzech słów greckich: mikros – mały, bios – życie, logos – słowo, nauka, dosłownie oznacza zatem naukę o „małym” życiu. W istocie chodzi tu o małe, dobrze widoczne tylko pod mikroskopem żywe ustroje, określane terminem „drobnoustroje”, czyli „mikroorganizmy”. 

Zaloguj się, aby zobaczyć.