Copyright 2020

Katarzyna Markowska

 Wywiad z Wiliamem Alexandrem, przedstawicielem serwisu technicznego Hybrid Turkeys 
Wiliam Alexander posiada ponad 30-letnie doświadczenie w branży drobiarskiej. Pracuje z klientami produkującymi indyki komercyjne i reprodukcyjne na całym świecie. Zajmuje się alternatywnymi metodami produkcji, zarządzaniem środowiskiem, odchowem, sanityzacją wody oraz bioasekuracją.

Paul van Boekholt; Przewodniczący Grupy Roboczej Animal Welfare (Dobrostan Zwierząt) ELPHA, Bruksela. Członek zarządu holenderskiej organizacji COBK, reprezentującej producentów jaj wylęgowych i piskląt Hubbard, NL

Historia i rozwój rynku kurcząt Premium w Europie

W ubiegłych dekadach stada rodzicielskie kurcząt wolniej rosnących były sprzedawane głównie na rynkach tradycyjnych, takich jak Francja, Hiszpania, Włochy i Japonia. Ponad 50 lat temu przywiązanie do tradycji oraz smak mięsa były przyczyną i podstawą powstania francuskich kurcząt typu Label Rouge (tuczone 81 dni na wolnym wybiegu). Obecnie ubija się rocznie ponad 100 milionów kurcząt tego typu.

Zdzisław Gliński; Lublin

 Od czasów pierwszych szczepień przeciwko ospie prawdziwej u ludzi przeprowadzonych przez Jennera w 1749 r., który wykorzystał materiał pobrany z owrzodzeń występujących na rękach dojarek zakażonych wirusem ospy krowiej do szczepienia przeciwko „czarnej ospie” i opracowania przez Ludwika Pasteura szczepionek przeciwko wąglikowi owiec i wściekliźnie u ludzi, człowiek może wpływać na układ immunologiczny, który odpowiada za odporność organizmu. Celem tej ingerencji jest zmiana reaktywności układu immunologicznego, bądź w kierunku nabycia lub zwiększenia istniejącej odporności (immunostymulacja) względnie jej osłabienia (immunosupresja).

Milena Biegniewska; Katedra Hodowli Drobiu i Oceny Surowców Zwierzęcych, Uniwersytet Technologiczno-PrzyrodniczyW ostatnich latach obserwuje się wzrost konsumpcji mięsa drobiowego w Polsce. W 2015 roku statystyczny Polak spożył około 28,8 kg mięsa drobiowego rocznie. To oznacza, że w 2015 roku wskaźnik konsumpcji mięsa drobiowego w kraju zwiększył się o 1,3 kg w porównaniu z 2014 rokiem. Jest to produkt bardzo popularny i stale poszukiwany na naszym rynku. 

Sylwia Łojewska, Dorota Witkowska; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Koło Naukowe Pasjonatów Higieny i Dobrostanu ZwierzątŚwiadomy hodowca drobiu, aby osiągać coraz korzystniejsze wyniki produkcyjne i ekonomiczne, szuka nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które przyniosą mu w dalszej perspektywie wymierny zysk. Dotyczy to również zaprojektowania jak najlepszego systemu ogrzewania budynków inwentarskich na fermie. Wyboru metody ogrzewania powinno dokonać się na etapie projektowania nowego budynku lub renowacji starego. Dotychczas znane i stosowane sposoby ogrzewania indyczników to ogrzewanie przy użyciu kwok, ogrzewanie grzejnikowe i ogrzewanie nagrzewnicami (Rybka, 2015).

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w BydgoszczyDynamiczny rozwój nowoczesnych technologii stwarza ogromne możliwości zwiększenia efektywności produkcji drobiarskiej. Jedną z metod stosowaną już na bardzo szeroką skalę jest technologia in ovo. Metoda ta ma wiele zalet, z których niewątpliwie oszczędność czasu oraz kosztów przemawiają za jej wdrożeniem. 

Alina Rachwał; Poznań

 Rozwój zarodków i wylęgowość kurcząt w znacznej mierze zależą od jakości jaj wylęgowych, od ich poszczególnych składników. Duże znaczenie ma jakość skorupy. Wytworzenie się jaja o jednolicie silnej skorupie wymaga synchronizacji wielu procesów biologicznych.

Bartosz Korytkowski; BydgoszczDrożdże (Sacharomyces cerevisiae) są grzybami jednokomórkowymi występującymi w warunkach naturalnych we wszystkich środowiskach zawierających węglowodany. Rozmnażają się przez pączkowanie. Procesy te w warunkach sprzyjających przebiegają w dość szybkim tempie. Duże znaczenie gospodarcze drożdży znane jest już od dawna. 

Zenon Zduńczyk¹, Jan Jankowski², Andrzej Koncicki³

¹Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, 

²Katedra Drobiarstwa UW-M Olsztyn,

³Katedra Chorób Ptaków UW-M Olsztyn

 


W 12 numerze czasopisma Hodowca Drobiu (a wcześniej w numerze 4 czasopisma Polski Indyk) z ubiegłego roku ukazał się artykuł lek. wet. Wojciecha Grudnia pt. „Niekorzystny wpływ zjełczałych tłuszczów dla drobiu”. Autor odniósł się trudnego zagadnienia, sporadycznie podejmowanego we współczesnych badaniach na zwierzętach.

f t g