Copyright 2019

W języku polskim nazwy gatunkowe zwierząt i roślin oraz inne nazwy botaniczne i zoologiczne – nazwy ras, odmian, typów itp., w tekście należy pisać małą literą. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy nazwa gatunkowa czy nazwa rasy zawiera nazwisko odkrywcy (np. koń Przewalskiego) lub nazwę miejscowości (śpiewający z Berg), a także kiedy zaczynamy zdanie np. Koń Przewalskiego jest… lub Krymka polska jest… a nie Krymka Polska!

Karol Kaszperuk, Patrycja Rajkowska, Marcin Różewicz, Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, UPH SiedlceKurę domową Gallus domesticus udomowiono około 3000 lat p.n.e., jednak trudno dziś wskazać jednoznacznie konkretne miejsce, gdzie doszło do tego najwcześniej. Według Darwina miejscem udomowienia kur są Indie, według innych badaczy Półwysep Malajski. W wytworzeniu współczesnej kury domowej brały udział cztery jego gatunki: czerwony kur dżungli (Gallus gallus), jawajski (Gallus varius), cejloński (Gallus lafayetti), szary (Gallus sonnerati).

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

Kokcydioza to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpowszechnionych chorób pasożytniczych u drobiu. Pomimo coraz lepszej wiedzy i zrozumienia problematyki kokcydiozy, przypadki tej choroby zarówno w formie podklinicznej, jak i klinicznej nie są odosobnione w intensywnej hodowli kurcząt, a także indyków. Zwalczanie kokcydiozy, a właściwie jedynie minimalizowanie strat w produkcji generowanych tą chorobą wymaga jednoczesnego wprowadzenia wielu elementów profilaktyki.

Elwira Fiedorowicz-Szatkowska


W dniu 19 października w Hotelu Lipowy Most Golf Park w Supraślu – przepięknym zakątku Podlasia, odbyło się spotkanie integracyjne przedsiębiorców branży drobiarskiej z terenu Podlasia i Drohiczyna, zorganizowane przez firmę CEDROB S.A., a konkretnie markę CEDROB Pasze – dysponującą jednymi z najnowocześniejszych wytwórni pasz w Polsce.

Oliwia Duszyńska-Stolarska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Niezwykle istotnym etapem w życiu ptaków jest okres powylęgowy. Nierzadko pierwsze dni u piskląt przesądzają o końcowym sukcesie tuczu. Zdrowe, w pełni rozwinięte ptaki charakteryzują się efektywniejszymi przyrostami masy oraz wysoką przeżywalnością. Kształtowanie zdrowia kurcząt może rozpocząć się już przed wykluciem za pomocą nowoczesnych technologii. Zastosowanie iniekcji in ovo pozwala zaopatrzyć embrion w niezbędne składniki a nawet kształtować korzystną florę bakteryjną.

Bartosz Korytkowski

Zapewnienie ptakom odpowiednich (optymalnych) warunków środowiskowych zaraz po wykluciu jest jedną z podstawowych czynności jakie powinny zostać podjęte w celu minimalizacji upadków oraz wytworzenia tzw. dobrostanu, w którym młode ptaki mogą się odpowiednio rozwijać.

Oliwia Duszyńska-Stolarska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w BydgoszczyŚciółka w pomieszczeniach gospodarskich stanowi istotny czynnik środowiskowy. Poprawny stan sanitarny ściółki kształtuje warunki zoohigieniczne obiektu oraz wpływa na zdrowie i kondycję przybywających w nim zwierząt. Utrzymanie prawidłowych parametrów fizycznych ściółki jest gwarantem odpowiedniego mikroklimatu pomieszczeń.

Maciej Kucharski, Słuchacz Podyplomowych Studiów z Zakresu Chorób Ptaków i Drobiu Ozdobnego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGWZapewnienie właściwego zdrowia ptaków pozwala na uzyskanie produktów bezpiecznych (jaja, mięso). Stosowanie antybiotykowych stymulatorów wzrostu jest prawnie w Polsce zakazane. Zasady produkcji drobiarskiej bez udziału antybiotyków dotyczą w głównej mierze zapewnienia właściwych warunków wychowu, żywienia, utrzymywania ptaków.

Mikrobiota jelitowa jest całokształtem mikroorganizmów żyjących w jelitach ludzi oraz zwierząt. U zwierząt takich jak świnie oraz drób, zawiera ona ok. 1000 różnych gatunków bakterii. Zakładając, że każdy składnik mikroflory jelitowej ma ok. 3000 genów, całkowity mikrobiom jest reprezentowany przez ok. 3 000 000 genów, co przekracza ilość 100-krotnie wielkość genomu żywicieli.