Copyright 2020

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Wśród wielu cywilizacji (Celtów, Greków, Egipcjan, Tybetańczyków, Hindusów, Chińczyków czy Japończyków) krąży legenda o jajku, które było prapoczątkiem świata. Co więcej, od tysiącleci jajo jest ważnym elementem diety człowieka. Dziś jego rola jako produktu żywnościowego jest tym większa, bo poparta badaniami naukowymi potwierdzającymi jego znaczenie dla zdrowia człowieka. Jaja należą do grupy produktów spożywczych wyróżniających się wysoką wartością odżywczą, związaną z zawartością i proporcją w ich treści rozlicznych cennych składników. Ponadto z uwagi na wielokierunkowe właściwości funkcjonalne oraz zawartość prozdrowotnych komponentów, jaja znajdują wszechstronne zastosowanie w biomedycynie, farmakologii, weterynarii oraz przemyśle rolno-spożywczym.

Bartosz Korytkowski


Współczesne wielkotowarowe fermy hodowlane zwierząt stały się punktowymi źródłami zanieczyszczeń, negatywnie wpływającymi na środowisko naturalne a także na ludzi mieszkających w niedalekim sąsiedztwie tychże obiektów. Doświadczenia w tym zakresie prowadzone na przestrzeni lat pozwoliły na wdrożenie szeregu metod pozwalających na zmniejszenie stopnia negatywnego oddziaływania ferm na środowisko.

Adam Gapiński, Lidia Żyłka


Zgodnie z harmonogramem planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 nabór na operacje w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar d) zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale 2018 roku. Prezes ARiMR ogłosi nabór nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania wniosków. Termin składania wniosków nie może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 30 dni. W praktyce jest to czas wystarczający na przygotowanie niezbędnej dokumentacji na etapie złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Katarzyna Jankowska; PAN Olsztyn


Wrażliwość zwierząt hodowlanych na działanie wysokich temperatur zależy w dużej mierze od gatunku, masy ciała, intensywności żywienia oraz systemu utrzymania. Zwierzęta młode z uwagi na mniejsze rezerwy tkanki tłuszczowej oraz system termoregulacji wymagają znacznie wyższej temperatury otoczenia. Takie zwierzęta są mniej wrażliwe na wyższą temperaturę w budynku. Zdrowie oraz wyniki produkcyjne zwierząt w dużej mierze zależą od warunków ich bytowania.

Agnieszka Wilczek-Jagiełło


W ostatnim czasie pojawiła się informacja, że naukowcom z Pirbright Institutes udało się poznać geny odpowiedzialne za odporność ptaków na ptasią grypę. Zgodnie z artykułem opublikowanym w czasopiśmie Scientific Reports (2016) to geny odgrywają kluczową rolę w patogenezie ptasiej grypy, czyniąc ptaki wrażliwymi lub też opornymi na działanie wirusa grypy.

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Różycę wywołuje bakteria, która atakuje wiele gatunków kręgowców i bezkręgowców. W przypadku drobiu chorują najczęściej indyki. Pod wpływem nacisków na zachowanie możliwie najwyższych standardów dobrostanu powraca się do chowu w systemach alternatywnych, w tym do wolnowybiegowego. Bezsprzecznie stanowi on kompensację licznych pozytywnych aspektów, nie mniej jednak przy niedostatecznie zachowanym biobezpieczeństwie stwarza ryzyko zachorowań na różycę.

Przemysław Marek; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział w Poznaniu


Obecnie produkcja drobiarska opiera się w większości na chowie ptaków w warunkach izolacji od wpływów środowiska zewnętrznego. Zamknięty system chowu ma swoje zalety jak również wady. Z jednej strony umożliwia większą kontrolę hodowcy nad przebiegiem chowu, poprawia uzyskiwane wyniki produkcyjne, poprawia jakość i biobezpieczeństwo żywności, z drugiej wymaga ścisłego przestrzegania wytycznych, które gwarantują zachowanie dobrostanu.

Radka Borutova; Business development manager w firmie Nutriad


Mykotoksyny to metabolity wtórne wytwarzane przez grzyby strzępkowe, które wywołują odpowiedź toksyczną (mykotoksykozę) po połknięciu przez zwierzęta hodowlane i domowe. Do najpowszechniejszych rodzajów pleśni wytwarzających takie toksyny należą Fusarium, Aspergillus i Penicillium. Do zakażenia żywności spożywanej przez ludzi i pasz dla zwierząt dochodzi poprzez wzrost grzybów przed i w czasie zbiorów, a także podczas nieprawidłowego przechowywania (Bhatnagar i in. 2004).

Katarzyna Sartowska-Żygowska; Regional Technical Manager, Delacon Polska Sp. z o.o.


Na jakość sensoryczną mięsa wpływa wiele czynników, głównie przyżyciowych długoterminowych, do których można zaliczyć: genotyp, wiek, płeć, system żywienia i warunki utrzymania oraz rodzaj i aktywność przyżyciową mięśni. Z punktu widzenia żywienia drobiu, korzystna w kształtowaniu prawidłowego zapachu mięsa drobiowego jest suplementacja żywieniowa za pomocą tokoferoli (Ahadi i in. 2010; Milczarek i in. 2013) oraz dodatków ziół (Maślanko i Pisarski 2009; za: Górska i Wojtysiak 2016).

f t g