Copyright 2019

Katarzyna Markowska


Kaszuby to wyjątkowe miejsce, znane nie tylko z urokliwych miejsc wypoczynkowych, ale także ze stojącej na wysokim poziomie produkcji drobiarskiej. To tutaj w miejscowości Rąb w kwietniu 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej fermy drobiu o powierzchni 2800 m². Gospodarzami spotkania byli Państwo Zygmunt, Bartosz i Karol Lejkowscy. Organizacją imprezy zajęła się firma Hodowca Sp. z o.o. – główny partner rodzinnego biznesu w zakresie wyposażenia fermy. W otwarciu uczestniczyło ponad 200 hodowców oraz inne osoby zainteresowane nowinkami technicznymi w produkcji drobiarskiej.

Justyna Sokół; Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, UPH Siedlce


Wzrost produkcji drobiu niesie za sobą negatywne skutki w postaci dodatkowego otłuszczenia, zmiany jakości mięsa oraz wady rozwojowe u ptaków. W wielkotowarowych hodowlach zanotowano wzrost syndromu nagłej śmierci (SDS) oraz występowania wodobrzusza u ptaków. Dodatkowe problemy, które pojawiły się w produkcji to m.in. uszkodzenia mostka, deformacja nóg czy zwyrodnienia kości nóg. Smak mięsa pozyskiwanego od szybko rosnących ptaków także uległ zmianie. Szybki wzrost, nagły przyrost tkanki mięśniowej, intensywna produkcja są często powodem pogorszenia jakości mięsa w wyniku zaburzenia metabolizmu komórek mięśniowych.

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Przez zmiany klimatu rozumieć należy istotne długotrwałe zmiany w przeciętnej strukturze pogody. Przeciętnej, czyli ustalonej na podstawie uśrednionej analizy czynników pogodowych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu czy kilkuset lat. Należy podkreślić, że zmiany klimatu nie są niczym nowym, ponieważ w historii Ziemi okresy cieplejsze wielokrotnie przeplatały się z chłodniejszymi. Istnieją jednak coraz mocniejsze przesłanki dowodzące tego, że zachodzące aktualnie zmiany klimatu różnią się znacząco od wszystkich wcześniejszych okresów wzrostu temperatury w historii naszej planety, które wywołane były wyłącznie czynnikami naturalnymi, do których należą m.in. zmiany aktywności Słońca, parametrów orbitalnych czy naturalne zmiany składu ziemskiej atmosfery.

Joanna Marć-Pieńkowska


Popyt na mięso gęsie jest duży za granicami naszego kraju, gdzie polska gęsina ma świetną renomę. Dzięki krajowym akcjom promocyjnym, zapoczątkowanym w 2010 roku, zainteresowanie zdrowym mięsem gęsim jest coraz większe również wśród rodzimych konsumentów. Duży popyt wiąże się z rosnącymi cenami skupu gęsi, co dodatkowo zachęca do produkcji gęsiny. Należy jednak pamiętać, że branża drobiarska również stoi przed pewnymi problemami, bowiem w chowie gęsi występuje kilka okresów krytycznych, a stado jest zagrożone wieloma chorobami. Ich nieznajomość i brak wiedzy na temat właściwego postępowania może całkowicie zniweczyć sukces hodowli.

Bartosz Korytkowski


Kontrola populacji much na fermie jest tematem stale powracającym w prasie branżowej dotyczącej produkcji drobiu. Nie dzieje się to przypadkowo, jest to tematyka ciągle aktualna. Prawidłowe przeciwdziałanie licznych populacji much pozwala na ograniczanie strat powstałych w wyniku działania tych owadów.

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Bioasekuracja w hodowli zwierząt jest związana z produkcją bezpiecznej żywności, czyli takiej która nie wywoła szkodliwych skutków dla zdrowia konsumenta. Prawidłowo przebiegający proces wymaga wszechstronnej dbałości o każdy szczegół, od chowu po bezpieczną technologię produkcji żywności, łącznie z jej dalszym obrotem. Każde ogniwo produkcji i dystrybucji żywności jest istotne, tak by finalny produkt był pełnowartościowym w pełni bezpiecznym surowcem. Bioasekuracja w hodowli zwierząt oparta jest na minimalizowaniu ekspozycji stada na czynniki chorobotwórcze.

Agnieszka Wilczek-Jagiełło


Współczesne metody chowu ptaków mają niestety coraz mniej wspólnego z warunkami, w jakich ptaki żyły jeszcze kilkaset lat temu. Pomimo tego, że obecnie coraz więcej wiemy na temat żywienia drobiu i bilansowania paszy, to jednak nie sposób powiedzieć, że zmiany w sposobie utrzymania ptaków są dla nich korzystne. Intensyfikacja produkcji, dążenie do uzyskiwania jak największych zysków z hodowli sprawiły, że ptaki nie mogą przejawiać swoich naturalnych zachowań, pojawiają się anomalie behawioralne, pojawia się stres i związane z nim zwiększenie częstości zachorowań zwierząt, a w konsekwencji także obniżenie ich produkcyjności. Mówi się, że wszystkie te negatywne aspekty hodowli są konsekwencją obniżonego dobrostanu.

Bartosz Korytkowski


Stres cieplny wpływa bardzo negatywnie na efektywność produkcji. Bezpośrednim efektem jego występowania jest podwyższony procent upadków oraz większe koszty produkcji. Hodowca powinien prowadzić działania zapobiegające jego wystąpieniu a w sytuacjach ewentualnej hipertermii niezwłocznie podejmować działania ograniczające niekorzystne skutki przegrzewania drobiu.

Jakub Biesek; Zakład Hodowli Drobiu, Katedra Nauk o Zwierzętach, UTP w Bydgoszczy


Mikotoksyny obecne są w zbożu na polu, w magazynach oraz w produktach przetworzonych. Te produkty wtórnego metabolizmu grzybów strzępkowych (pleśniowych) są niebezpieczne dla organizmów żywych. Przestrzeganie higieny produkcji żywności musi być restrykcyjnie. Istnieją bezpieczne preparaty, które skutecznie dekontaminują mikotoksyny.