Copyright 2020

De Heus

Już po raz drugi, Agro Days. Dni Hodowcy zgromadzą w Warszawie społeczność hodowców z całej Polski. Tym razem autorskie wydarzenie firmy De Heus, odbędzie się 2 i 3 lutego 2019 r. w nowym Centrum Targowo-Kongresowym Global Expo. Formuła biznesowo-edukacyjna Dni Hodowcy skierowana jest do wszystkich zainteresowanych branżą hodowlaną, a także przemysłem rolno-spożywczym. Patronem wydarzenia jest m.in. Hodowca Drobiu. 

Alina Rachwał; Poznań


Jedną z podstawowych przyczyn obniżania się ilości jaj wylęgowych wraz z wiekiem kur jest pogorszenie się jakości skorupy. Fakt ten tłumaczy się tym, że wzrasta masa jaj, a zmniejsza się grubość skorupy, nieznacznie natomiast zmienia się na przestrzeni okresu produkcyjnego absorbcja wapnia. Ma tu także znaczenie poziom białka w paszy. Stwierdzono, że ograniczenie podaży białka zapobiega pogorszeniu się jakości skorupy, ale jednocześnie wpływa na obniżenie nieśności.

Jakub Biesek; Katedra Hodowli Zwierząt, UTP w Bydgoszczy


Przemysł drobiarski jest jednym z bardziej popularnych na świecie. Miliony ptaków jest użytkowanych w różnych gałęziach tego przemysłu. Kury w typie nieśnym utrzymywane są w celu pozyskania jaj konsumpcyjnych lub jaj wylęgowych. Samce stanowią połowę piskląt pozyskanych z wylęgu. Są one traktowane jako zbędny produkt uboczny, który utylizuje się. Czy jest to jedyna opcja – eliminacja kogutków?

Piotr Lisiecki

 


Henryka Malca znam ponad 20 lat. Jest jednym z kilku drobiarzy łączących pasję wykładowcy z praktyką i produkcją. Często spotykam ludzi z naszej branży, którzy powołują się na zajęcia u doktora Malca. Dzień goni dzień i dopiero zaproszenie na jubileusz zmusza do chwilki zatrzymania i refleksji:Kurcze! To już ćwierć wieku …

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Logistyka transportu rzeźnego stanowi skomplikowany szereg procesów. W powszechnej opinii specjalistów transport powinien być realizowany w oparciu o zasady wysokiego dobrostanu zwierząt. Jednakże nadal pomimo dostępu nowoczesnych technologii przewóz ich generuje wiele negatywnych skutków, do których należą: stres transportowy oraz obniżenie wartości rzeźnej. Ponadto drób należy do najbardziej wrażliwych gatunków na niekorzystne bodźce środowiskowe. Szacuje się, że w krajach Unii Europejskiej produkuje się około 2 miliardy ptaków, które podlegają transportowi. Podczas przewożenia zmieniają diametralnie środowisko, w którym poddawane są licznym czynnościom manipulacyjnym. Powstały stres wpływa na obniżenie jakości technologicznej surowca rzeźnego.

Bartosz Korytkowski


Dla hodowców drobiu choroby pasożytnicze stanowią bardzo ważny problem. Straty spowodowane pasożytami mogą być kolosalne, a ponadto mogą one być przyczyną wielu chorób, tym samym pogarszając wyniki produkcyjne, a nawet powodując upadki ptaków. 

Jakub Biesek; Katedra Hodowli Zwierząt, UTP w Bydgoszczy


Biologiczna forma ochrony na fermach drobiu stanowi podstawę prawidłowego funkcjonowania produkcji. Istnieje wiele wektorów chorób zagrażających ptakom. Bioasekuracja ma na celu eliminowanie i hamowanie rozprzestrzeniania się czynników przenoszących choroby, tj. bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki. Transmiterami chorób, które stanowią znaczące zagrożenie są również owady, gryzonie, dzikie ptactwo, a nawet ludzie. Wektorem może być również rozsypana pasza oraz sprzęt i elementy budynku inwentarskiego.

Maciej Kucharski; Warszawa


Prawidłowa praca układu pokarmowego zapewnia z jednej strony zaopatrzenie organizmu w niezbędne witaminy wytwarzane m.in. przez bakterie, z drugiej razem z enzymami trawiennymi dostarczenie organizmowi niezbędnych do jego życia mikro i makro elementów z pobranego pokarmu.

Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski; AVICONS


Konsumenci są zgodni w kwestii cech jakości żywności na swoich talerzach oraz związanych z nimi zdrowiem ludzi i zwierząt. Obecnie musimy podejmować ważkie decyzje czy zakupić żywność z GMO lub bez, organiczną lub np. bez glutenu. Zastrzeżenia dotyczące dobrostanu zwierząt, wpłynęły na zmiany w sektorze produkcji jaj, wymuszając przejście z chowu kur nieśnych w wzbogaconych klatkach, na alternatywne systemy chowu. Wiele znaczących sieci, handlujących żywnością i gastronomicznych, ogłosiło sprzedaż jaj lub używanie ich produktów, pozyskanych wyłącznie z nie klatkowych metod chowu niosek.

f t g