Copyright 2020

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 

Mięso to jedno z najwartościowszych artykułów żywnościowych. Jest ono wysokogatunkowym i łatwostrawnym źródłem szerokiej gamy substancji odżywczych. Uznano je za najlepsze źródło wysokowartościowych białek, tłuszczów, witamin z grupy B i wybranych składników mineralnych. Wiele czynników przed i poubojowych ma wpływ na jego skład chemiczny.

Alina Rachwał; Poznań

 

Dużą rolę w prawidłowym rozwoju zarodka, obok temperatury, odgrywa wilgotność powietrza w inkubatorze.

Michał Boćkowski

 

Dach, dzięki zastosowaniu odpowiedniego pokrycia ma zapewnić wymaganą ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, tj. wiatrem, deszczem, śniegiem, a także zmianami temperatury. Te podstawowe, a zarazem niezbędne funkcje można uzyskać, stosując różne rodzaje konstrukcji dachów.

Agnieszka Markowska

 

W ciągu ostatnich lat nastąpił znaczny rozwój proteomiki i genomiki, a także innych dyscyplin jak nauka o żywności oraz biologia molekularna, które razem stworzyły nową dyscyplinę naukową zwaną nutrigenomiką. Nutrigenomika zajmuje się badaniem wpływu bioaktywnych składników diety na ekspresję genów oraz identyfikacją mechanizmów decydujących o wpływie żywności na stan zdrowia. W dużej mierze nutrigenomika bada korelacje pomiędzy dietą a genetycznymi predyspozycjami do wystąpienia określonych jednostek chorobowych.

Drobiarstwo jest w Polsce jedną z najsilniejszych branż rolno-spożywczych. Świadczy o tym rosnący wolumen produkcji oraz eksportu. W 2017 roku Polska wyprodukowała w zakładach zatrudniających 50 i więcej osób 2,7 mln ton mięsa drobiowego, a uwzględniając także małych producentów ponad 3 mln. ton. Zanotowano 7,2% wzrost w porównaniu do roku 2016. Eksport wzrósł o ponad 13% i stanowił w całkowitej produkcji 45%. Szacuje się, że w roku 2018 eksport ma szansę wzrosnąć o kolejne 10% do wielkości 1390 tys. ton. Wpływy z tytułu eksportu w 2017 roku wzrosły o 7%, do poziomu 2,26 mld złotych.

Według wstępnych danych GUS, uboje drobiu rzeźnego były w I półroczu 2018 roku o ok. 5% większe niż w analogicznym okresie 2017 roku, w tym żywca pochodzącego ze skupu o 0,3% mniejsze, a dokonywane poza skupem – ponad dwukrotnie większe. Produkcja mięsa drobiowego w wadze detalicznej zwiększyła się o 5,6% do 1452 tys. ton. Sprzedaż zagraniczna wzrosła o prawie 16%. Jej dynamika znacząco wyprzedzała więc tempo wzrostu produkcji. Przyczyną tego była luka podażowa na rynku unijnym, jaka wytworzyła się po wprowadzeniu zakazu importu do Unii Europejskiej drobiu pochodzącego z Brazylii. 

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Specyfika zatruć oraz ich przebieg jest uzależniony gatunkowo. Zwierzęta mają kontakt z szeregiem substancji toksycznych, które mogą wywołać zatrucia ostre oraz przewlekłe. Dla uzyskania pełnego obrazu sytuacji oraz zawężeniu zakresu badań, diagnostykę należy rozpocząć od szczegółowego wywiadu. Masowe zatrucia muszą być bezzwłocznie zgłaszane odpowiednim organom administracji. Działania należy podjąć również jeśli wystąpiło podejrzenie o chorobę, gdyż postępowanie diagnostyczne pozwoli na ocenę kondycji fizjologicznej stada. Leczenie objawowe będące następstwem diagnostyki pozwala na minimalizowanie strat w stadzie.

Bartosz Korytkowski

 

Pleśniakowiec lśniący (Alphitobius diaperinus) jest chrząszczem z rodziny czarnuchowatych (Tenerbrionidae). Bywa także nazywany czarnym chrząszczem. Międzykontynentalne transportowanie pasz przyczyniło się do jego obecności na różnych kontynentach, a w tym także w naszym kraju.

Stanisław Jamka; Specjalista ds. Żywienia Ewrol

 

Na świecie wzrasta zapotrzebowanie na pełnowartościowe białko w żywieniu ludzi. Jednym z cenniejszych źródeł białka jest tuszka drobiowa, stąd też coraz większe zainteresowanie hodowlą brojlerów, pozwalających na pozyskanie dużej ilości, wysokiej jakości dietetycznego mięsa.

f t g