Drukuj

Bartosz Korytkowski

 

Składniki mineralne pełnią bardzo ważną rolę w prawidłowym przebiegu procesów metabolicznych organizmu (budulcową, uczestniczą w reakcjach biochemicznych, a część z nich określana bywa mianem biopierwiastków). Występują w organizmach w różnych ilościach i zostały podzielone na: makroelementy – których zawartość w organizmie jest większa i zapotrzebowanie na nie także jest większe oraz mikroelementy – których rola w organizmie jest równie ważna jak makroelementów i powinny być (jednakże w mniejszych ilościach) dostarczane do organizmu. Rola jednych i drugich u wszystkich gatunków drobiu staje się najbardziej widoczna w czasie ich niedoboru.

Zaloguj się, aby zobaczyć.