• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Pomiędzy 1 a 3 lutego 2019 roku w Ptak Warsaw Expo odbyły się Centralne Targi Rolnicze – największe tego typu wydarzenie w Europie Centralnej. Organizowane pod hasłem „Gospodarstwo na miarę przyszłości – nowoczesne technologie”, przyciągnęły ponad 29 tysięcy wyłącznie branżowych zwiedzających.

Joanna Marć-Pieńkowska

 

W związku z ryzykiem wyczerpania się paliw kopalnych oraz w celu ograniczania emisji dwutlenku węgla, od lat poszukuje się ekologicznych rozwiązań w produkcji energii. Alternatywną dla konwencjonalnych źródeł energii są źródła odnawialne, czyli takie, które w procesie przetwarzania wykorzystują energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek, a także energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.

Kamil Drabik¹, Karolina Dobrosz¹, Alina Woronowa¹, Kostiantyn Vasiukov¹, Alicja Budzyńska¹, Justyna Batkowska²
¹ Sekcja Hodowli Drobiu Studenckiego Koła Naukowego Biologów i Hodowców Zwierząt
² Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Jaja konsumpcyjne stanowią niezwykle cenne źródło aminokwasów egzogennych, a także związków mineralnych jak wapń, cynk czy selen. Stanowią zatem jeden  z podstawowych elementów zbilansowanej diety. Produkcja drobiarska w kierunku pozyskiwanie jaj konsumpcyjnych jest w Polsce dobrze rozwinięta. Bezpieczeństwo surowca ma gwarantować przestrzeganie przepisów prawa regulującego zarówno niektóre cechy jakościowe, jak i dozwolony czas obrotu jajami sprzedawanymi jako konsumpcyjne (Calik 2013).

Teresa Skiba; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

W Polsce hodowla drobiu, a zwłaszcza kur, kaczek i gęsi, była zjawiskiem powszechnym. Taki zawsze był krajobraz polskiej wsi. Nawet w najbiedniejszych gospodarstwach trzymano chociaż kilka sztuk. Co ciekawe, w naszej kuchni od wieków bardzo popularne były gęsi. Te dorodne ptaki były i są odpowiednie dla tradycyjnych, dużych rodzin oraz na uroczyste przyjęcia. Zgodnie z rytmem natury i zasadą sezonowości produktu spożywano je przede wszystkim jesienią i na początku zimy, w okolicy dnia św. Marcina (11 listopada, dziś Narodowe Święto Niepodległości).

Monika Michalczuk, Anna Siennicka; Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, SGGW Warszawa
Piotr Latocha; Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Katedra Ochrony Środowiska, SGGW Warszawa

 

Poszukiwanie nowych roślin poszerzających asortyment na rynku owoców i warzyw o nowe gatunki czy odmiany charakteryzujące się dużymi walorami dietetycznymi i prozdrowotnymi, a jednocześnie wpisującymi się dobrze w warunki glebowo-klimatyczne Polski, to w ostatnich latach jeden z ważniejszych kierunków badań w ogrodnictwie.

Katarzyna Jankowska; PAN Olsztyn

 

W przypadku ferm produkcyjnych najważniejszą rolę odgrywają warunki bytowe (środowiskowe) zwierząt oparte na wskaźnikach zoohigienicznych. Czynniki środowiska, w którym utrzymywane są zwierzęta wywierają znaczący wpływ na ich stan zdrowotny, a tym samym na produkcyjność. Każda hodowla (produkcja) prowadzona jest w ściśle określonym systemie, podyktowanym głównie koniunkturą na rynku oraz możliwościami finansowymi hodowcy.

Indoor

O tym jak ważne w nowoczesnym chowie i hodowli drobiu jest zarządzanie ściółką – nikogo dziś nie trzeba przekonywać

Maciej Kucharski; Specjalista Chorób Drobiu i Ptaków Ozdobnych

 

Jednym z powszechnie występujących zakażeń bakteryjnych na świecie u ludzi i u zwierząt, w tym ptaków jest zakażenie bakteriami z rodzaju Campylobacter sp.

Fermo

 

22 lutego 2019 roku, w zajeździe Olsza k. Turku, odbyło się szkolenie dla hodowców drobiu wodnego. „Akademia kaczek i gęsi” została zorganizowana przez firmę De Heus ze specjalnym udziałem FERMO – firmy zajmującej się kompleksowym wyposażaniem ferm drobiu.

f t g