Copyright 2020

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Mięso drobiowe powinno charakteryzować się określonymi cechami, które sprzyjają jego konsumpcji. Jest to bardzo istotne, ponieważ na rynku oferowany jest szeroki asortyment mięsa i jego przetworów, przez co coraz częściej zwraca się uwagę na ich jakość. Dobra, stabilna i wyrównana jakość to podstawa. Konsumenci produktów mięsnych w pierwszej kolejności oceniają je biorąc pod uwagę wrażenia wzrokowe i jeśli to możliwe także zapachowe.

Maciej Kucharski; Specjalista Chorób Drobiu i Ptaków Ozdobnych

 

Kolibakterioza jest jedną z najczęściej leczonych chorób u drobiu. Zapadają na nią ptaki w każdym wieku, niezależnie od cyklu produkcyjnego. Z drugiej strony, wystąpienie tej choroby w stadzie prowadzi do strat dla hodowcy (szeroka diagnostyka) upadki młodych ptaków po wylęgu, lub zamieranie zarodków w okresie inkubacji, powikłania innymi czynnikami chorobotwórczymi. To powoduje, że walka z tą chorobą musi toczyć się na wielu płaszczyznach. Początkowe objawy kliniczne łatwo przeoczyć, zwłaszcza wśród tysięcy ptaków, ale wiek ptaków, rodzaj produkcji powinien nasuwać podejrzenie z jakimi patogenami może lekarz weterynarii mieć do czynienia w tym okresie.

Katarzyna Jankowska; PAN Olsztyn

 

Produkty spożywcze charakteryzują się określoną jakością, zależną od technologii przetwarzania, rodzaju produktu, terminu przydatności do spożycia, sposobu przechowywania (warunki, opakowania). Do produktów spożywczych zaliczane są również jaja, których przydatność do spożycia zmienia się od momentu zniesienia jaja. Zachodzą wówczas procesy związane z metabolizmem jaja, które przyczyniają się do jego zmiany technologicznej oraz konsumpcyjnej. Następuje głównie rozrzedzenie białka.

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Największym osiągnięciem pierwszej połowy XX wieku było wprowadzenie leków pozwalających zwalczyć choroby bakteryjne. Niestety, narastająca antybiotykooporność znacznie ogranicza możliwości leczenia wielu chorób. W obecnej sytuacji jednym z rozwiązań tego impasu są działania mające na celu wzmocnienie profilaktyki oraz kontrola oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Jakub Biesek, Michelle Paradowska; Katedra Hodowli Zwierząt, UTP w Bydgoszczy

 

Żywienie gęsi podczas odchowu i stosowanie zalecanego tuczu owsem stanowi ważny element produkcji, dzięki któremu producent zapewni dobrej jakości mięso. W przypadku gęsi reprodukcyjnej należy skupić uwagę na żywieniu paszami zapewniającymi optymalny poziom składników, które wpłyną na poziom produkcyjny podczas okresu nieśności (pozyskiwanie dobrej jakości jaj). W produkcji zwierzęcej istnieje wiele rodzajów pasz. Żywienie gęsi może być wielopoziomowe, a skład mieszanek paszowych będzie zróżnicowany zależnie od producenta i kierunku użytkowania tychże ptaków.

Katarzyna Markowska, Dariusz S. Minakowski

 

W dniu 15 maja 2019 r. odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia jubileuszu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, którą uświetniło nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Janowi Jankowskiemu z UWM w Olsztynie. Święto uczelni w Siedlcach było także okazją do zaprezentowania dotychczasowego dorobku i rozwoju Uniwersytetu na przestrzeni 50 lat.

Alina Rachwał; Poznań

 

Stres cieplny prowadzi do zahamowania wzrostu młodych ptaków oraz produkcyjności u osobników dorosłych. Zdolność adaptacyjna brojlerów do nadmiernego ciepła spada gwałtownie, gdy temperatura otoczenia i/lub względna wilgotność podniosą się wyżej poziomu bezpiecznego. Wynikiem tego jest wzrost temperatury ciała ptaków i objawy stresu cieplnego, wyrażającego się niemożnością absorpcji ciepła lub jego odprowadzenia poza organizm. Silny stres cieplny może doprowadzić do śmierci.

Bartosz Korytkowski

 

Stres definiuje się jako swoistą reakcję organizmu na bodźce fizyczne i psychiczne. Z fizjologicznego punktu widzenia w odpowiedź na działanie jakiegoś stresogennego bodźca jest zaangażowany układ współczulny oraz oś podwzgórze-przysadka-nadnercza. Już w pierwszych chwilach po zadziałaniu stresora aktywowany zostaje układ współczulny, który odpowiada za tzw. reakcję walki lub ucieczki. Następnie pobudza on nadnercza do wydzielania adrenaliny i noradrenaliny. W wyniku tego obserwuje się np. przyspieszenie oddechu, akcji serca, rozszerzenie źrenic i inne.

51% kurcząt brojlerów wyprodukowanych w 2018 roku w USA pochodziło z chowu bezantybiotykowego. Jest to 11% skok w porównaniu do roku poprzedniego i prawie pięćdziesięcioprocentowy w odniesieniu do roku 2014 r. Eksperci uważają, że udział ten może w ciągu 1-2 lat jeszcze wzrosnąć do 60%, ale nie ulega jednak wątpliwości, że zawsze część hodowców będzie nadal wykorzystywała jonofory w żywieniu drobiu. Są to antybiotyki działające na Eimeria, poprzez zaburzenie transportu błonowego Na+, K+, Ca2+ i Mg2+. Drugą ważną kwestią podnoszoną przez producentów w USA jest kontrola martwiczego zapalenie jelit (NE).

f t g