Drukuj

Oliwia Duszyńska-Stolarska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Gwałtowny rozwój nauki pozwolił na precyzyjną oraz szybką identyfikację licznych czynników chorobotwórczych. W diagnostyce mikrobiologicznej obok klasycznych typowań drobnoustrojów opartych na analizie fenotypowej pojawiły się również nowoczesne metody związane z analizą materiału genetycznego. Techniki biologii molekularnej umożliwiają nie tylko wykrycie materiału genetycznego drobnoustroju, ale również dają możliwość rozróżnienia gatunków o zbliżonych cechach. Ponadto nowoczesne metody umożliwiają wykrywanie genów odpowiadających za oporność na antybiotyki.

Zaloguj się, aby zobaczyć.