Copyright 2019

Robert Łubnicki, Piotr Kwiatkowski


Wnioski:

  • Suplementacja preparatem CreAMINO znacząco poprawiła wylęgowość oraz ogólną płodność jaj.
  • Suplementacja preparatem CreAMINO znacząco zwiększyła stężenie kwasu guanidynooctowego, kreatyny i kreatyniny w jajach.
  • Suplementacja z zastosowaniem CreAMINO znacząco zwiększyła zawartość kreatyny w mięśniach części piersiowej nowo wyklutych piskląt przepiórczych, jak również przyrost wagi i wskaźnik konwersji paszy w ciągu 35-dniowego okresu wzrostu.
  • Biorąc pod uwagę wylęgowość jaj, dla przepiórek rozpłodowych typu mięsnego w okresie reprodukcji zalecana jest suplementacja preparatem CreAMINO na poziomie 0,15%.
Zaloguj się, aby zobaczyć.