• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski


Pojęcie rasy praktycznie już nie egzystuje w współczesnej, nowoczesnej, intensywnej, wielkotowarowej produkcji jaj i mięsa drobiowego, w której powszechnie wykorzystywane są wysokoprodukcyjne, towarowe międzyliniowe mieszańce różnych gatunków drobiu. Oczywiście wielu producentów drobiu, żeby podnieść prestiż swych produktów, przypisuje określenie „rasa” firmowym nazwom mieszańców towarowych takich np. jak Cobb, Ross, Lohmann i inne. Zestawy towarowych mieszańców są wynikiem wieloletniego, genetycznego doskonalenia drobiu, realizowanego w zaledwie kilkunastu konsorcjach hodowlanych o światowym zasięgu.

Anna Wilkanowska, Uniwersytet w Molise (Włochy)

 


Przemysł drobiarski to najdynamiczniej rozwijająca się gałąź produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego na świecie. Wynika to z faktu, iż zarówno jaja jak i mięso drobiowe to produkty zdrowe, a ich produkcja jest szybka i dość tania, dzięki czemu są ono dostępne dla konsumentów o różnym poziomie dochodów.

Katarzyna Łagowska, Marcin Różewicz, Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, UPH Siedlce


Kaczki w Polsce są nieco zapomnianym gatunkiem drobiu. Ich udział w strukturze produkcji żywca drobiowego wynosi zaledwie 2%. Jego mała popularność podyktowana jest stosunkowo wysoką ceną, w porównaniu z mięsem kurcząt brojlerów. Jednak w ciągu ostatnich lat zauważalny jest wzrost zainteresowania konsumentów tym gatunkiem mięsa. Wynika to ze zwiększenia świadomości społeczeństwa dotyczącej zdrowego odżywiania, rosnącej sile nabywczej Polaków, szerszej jego dostępności, wynikającej ze wzrostu jego dystrybucji oraz akcjom propagującym dania z kaczki. Konsumenci coraz częściej poszukują nowych smaków i inspiracji. Z tego powodu chętniej sięgają po mięso kacze.

Wentylacja jest wymogiem, gdy mówimy o zdrowym środowisku dla stada i dostarczaniu optymalnych warunków dla ptaków. SKOV pracuje z klimatem i zarządzaniem produkcji przez więcej niż 40 lat wciąż dostarczając wysokowydajne systemy o najwyższej jakości, które zapewniają zwierzętom możliwie najlepsze warunki sprowadzając jednocześnie zużycie energii do minimum.

Drożejące nośniki energii oraz zwiększające się wymogi w hodowli drobiu stają się coraz ważniejszym kryterium już na etapie planowania budowy, bądź modernizacji istniejących obiektów hodowlanych. Efekt ekonomiczny liczy się nie tylko w momencie projektowania oraz realizacji inwestycji, lecz przede wszystkim podczas użytkowania obiektów. Dlatego wybór technologii budowy podejmowany jest coraz częściej w oparciu o przyszłe oszczędności związane ze zużyciem energii oraz trwałością i konserwacją budynku.

Alina Rachwał, Poznań


Ptaki domowe znoszą jaja w seriach zwanych cyklami lub szeregami jajowymi. Cykl jajowy stanowi seria kilku lub kilkunastu jaj znoszonych codziennie. Jeden cykl oddzielony jest od następnego jedno albo kilkudniową przerwą. Cykle o jednakowej liczbie jaj i długości przerw nazywamy reguralnymi, niereguralne są cykle o różnej liczbie jaj i różnej długości przerw.

Mariusz Pietras, Tadeusz Barowicz, Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie


Po trwającej od lat 70-tych ubiegłego wieku histerii cholesterolowej, jaja kurze dziś stopniowo wracają do łask konsumenta. Dzięki swojemu unikalnemu składowi, należą bowiem do produktów o szczególnie cennych dla zdrowia człowieka wartościach odżywczych. Przeprowadzone w ostatnim dziesięcioleciu badania wykazały, że jaja odgrywają znaczącą rolę w ograniczaniu ryzyka występowania szeregu schorzeń. Zawarte zatem w jajku składniki, nie tylko wspomagają zdrowie konsumenta, ale wiele z nich ma charakter funkcjonalny, a ich udział w treści jaja można regulować, stosując odpowiednie żywienie i utrzymanie kur.

Wojciech Grudzień

 


Wielkoprzemysłowa produkcja zwierzęca jest bardzo konfliktogenna. Wynika to z faktu, iż zaangażowany jest tutaj ogromny kapitał, przy jednoczesnym powiązaniu wielu podmiotów gospodarczych (wylęgarnia > wytwórnia pasz > hodowca
> ubojnia > lekarz weterynarii), a cykl produkcyjny jest coraz krótszy.

Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski


W społeczeństwie i we wszystkich mediach trwa od kilku lat gorąca dyskusja nad jakością spożywanej codziennie żywności, nad cechami jej jakości, co jeść i w jakich ilościach by zachować smukłą sylwetkę i się nie starzeć. Prym w tym wiodą bardzo modni ostatnio telewizyjni kuchenni celebryci, którzy na szklanym ekranie przygotowują różne potrawy, a przemysł spożywczy „rzuca” na rynek coraz to nowe produkty, oznaczone angielsko brzmiącymi nazwami, nie zawsze zrozumiałymi, zapewniającymi o ich znakomitej jakości i trwałości. Tymczasem rzeczywistość często jest inna.

f t g