• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Wojciech Grudzień, Zbójno


Bakteriologia

    Poznanie budowy bakterii jest kluczem do zrozumienia zasad działania i stosowania takich substancji jak np. antybiotyki.   

    Wszystkie bakterie należą do królestwa Procaryota. Oznacza to, że w przeciwieństwie do Eucaryota nie posiadają jądra komórkowego lecz nukleoid tj. podwójną kulistą nić DNA zanurzoną w cytoplazmie. Morfologicznie bakterie można podzielić na: owalne (np. ziarniaki), cylindryczne (np. pałeczki, laseczki) i spiralne (np. krętki). Bakterie dodatkowo mogą tworzyć kolonie. Specyfiką jest fakt, iż kolonie są charakterystyczne dla danych gatunków bakterii.

Zaloguj się, aby zobaczyć.
f t g