Drukuj

Agnieszka Wilczek-Jagiełło, Lublin

 


W gospodarstwach utrzymujących drób, ale także w przypadku chowu innych gatunków zwierząt gospodarskich, powszechny jest problem zaburzeń w zakresie trawienia i wchłaniania składników pokarmowych przejawiający się głównie w postaci biegunek. Przyczyn, które prowadzą do wystąpienia biegunek jest tak wiele, że praktycznie nie ma żadnej możliwości pełnej ochrony przed tym zaburzeniem. Biegunka jest bowiem jedynie objawem choroby wskazującym na zachwianie równowagi w przewodzie pokarmowym ptaków. Biegunki mogą prowadzić do spadku zdrowia kurcząt, a w pewnych okolicznościach nawet do ich śmierci. Zasadniczo jednak zaburzenia w zakresie trawienia i wchłaniania są przyczyną strat ekonomicznych w hodowli wynikających z przedłużonego okresu tuczu, większego zużycia paszy i jej ograniczonego wykorzystania przez ptaki.

Zaloguj się, aby zobaczyć.