Drukuj

Alina Rachwał, Poznań

 


Rozwój zarodka w znacznej mierze zależy od jakości jaja wylęgowego, od jego poszczególnych składników. Duże znaczenie ma jakość skorupy. Wytworzenie się jaja o jednolicie mocnej skorupie wymaga synchronizacji wielu procesów biologicznych. Dowiedziono, że 5% dziennej produkcji jaj nie nadaje się do wylęgu z powodu pęknięć zbyt cienkiej skorupy lub nierównomiernej jej grubości oraz złej jakości błon jajowych. Stwierdzono występowanie wysoce istotnej korelacji między gęstością jaja (ciężarem właściwym wg dawnej terminologii), która w poważnym stopniu zależy od grubości skorupy, a pozostalymi parametrami świadczącymi o jej jakości (odksztalcenia i wytrzymałości), z wyjątkiem porowatości. Dowodzi to, że grubość skorupy ma znacznie większy wpływ na straty gęstości jaja w wyniku parowania niż liczba występujących w niej porów.

Zaloguj się, aby zobaczyć.