• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

„Niech żywność będzie Twoim lekarstwem, a lekarstwo Twoją żywnością”
Hipokrates


Katarzyna Jankowska, PAN Olsztyn


Stephan DeFelic, przewodniczący „Fundacji do Spraw Innowacji w Medycynie” w USA po raz pierwszy (1989r.) wprowadził do nomenklatury medycznej termin nutraceutyki. Określenie to stanowi połączenie dwóch słów „nutrition” (żywność) i „pharmaceutical” (farmaceutyki), co wskazuje że nutraceutyki zostały usytuowane jako produkt pośredni pomiędzy żywnością a lekami.

Zaloguj się, aby zobaczyć.
f t g