Copyright 2020

Anna Wilkanowska, Uniwersytet w Molise (Włochy)

 

Jednym z najważniejszych czynników żywieniowych wpływających na efekt użytkowania drobiu jest odpowiednie zbilansowanie mieszanki paszowej, przede wszystkim pod względem białka, aminokwasów oraz poziomu energii metabolicznej.

Wojciech Grudzień, Zbójno


Bakteriologia

    Poznanie budowy bakterii jest kluczem do zrozumienia zasad działania i stosowania takich substancji jak np. antybiotyki.   

    Wszystkie bakterie należą do królestwa Procaryota. Oznacza to, że w przeciwieństwie do Eucaryota nie posiadają jądra komórkowego lecz nukleoid tj. podwójną kulistą nić DNA zanurzoną w cytoplazmie. Morfologicznie bakterie można podzielić na: owalne (np. ziarniaki), cylindryczne (np. pałeczki, laseczki) i spiralne (np. krętki). Bakterie dodatkowo mogą tworzyć kolonie. Specyfiką jest fakt, iż kolonie są charakterystyczne dla danych gatunków bakterii.

Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski, AVICONS – Warszawa

 


Hodowla drobiu polega przede wszystkim na wynajdywaniu osobników o najwyższej wartości hodowlanej, by poprzez planowe ich kojarzenie, wykorzystać ich jako rodziców następnego pokolenia. Cel hodowlany osiąga się poprzez ocenę wybranych, pożądanych cech, którymi wyróżniają się objęci programami genetycznego doskonalenia, wyselekcjonowani najbardziej wartościowi osobnicy obu płci. Wielkość uzyskanego postępu hodowlanego, zależy od zrealizowania niżej wymienionych kryteriów (Bijleveld, 2011).

f t g