Copyright 2018

W trzeci majowy weekend w podwarszawskim Powsinie, odbyła się wystawa kur rasowych organizowana przez Stowarzyszenie Hodowców Drobiu Rasowego Czubatka Polska oraz Polską Akademię Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie.

 

Rok 2014 jest szczególnym rokiem dla firmy WIPASZ S.A. W tym roku bowiem firma obchodzi XX-lecie swojej działalności. Dzięki najlepszej jakości produktom oraz zaufaniu jakim obdarzyli WIPASZ Klienci, Pracownicy oraz Firmy współpracujące, WIPASZ zaszedł tak daleko: od małej wytwórni pod Olsztynem produkującej 300 ton miesięcznie, do firmy o ogólnopolskim zasięgu mającej w swoich strukturach 5 wytwórni pasz, magazyny zbożowe i Zakład Drobiarski.

 

Ogrzewanie podłogowe w hodowli drobiu


Ideą zastosowania ogrzewań podłogowych w kurnikach, przeznaczonych do hodowli brojlera, jest poprawa parametrów fizyko-chemicznych środowiska, jak również poprawa wydajności hodowli. Zastosowanie ogrzewania podłogowego, produkowanego przez firmę Wavin, pozwala zminimalizować ilość wilgoci, jaka dostarczana jest do kurnika, poprzez wygrzewanie i wysuszanie samej ściółki. Dzięki temu ogranicza się również powstawanie niekorzystnych gazów, szkodliwych w hodowli, takich jak np amoniak czy gazów fermentacyjnych, jakie powstają w mokrym środowisku ściółki. Zmniejszenie ilości wilgoci ma duży wpływ na wentylację samego kurnika. Dlatego firma Wavin zaleca stosowanie ogrzewanie podłogowe wraz z nagrzewnicami wodnymi, które nie wprowadzają dodatkowej wilgoci do pomieszczeń. Nie ma jednak żadnych przeciwwskazań, aby używać standardowego systemu ogrzewczego opartego na nagrzewnicach gazowych w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym.

 

Superczempion, czempion i wiceczempion – to tytuły, którymi uhonorowano hodowców współpracujących z firmą Cargill, w kategorii drób hodowlany.

 

W dniach 28-29 czerwca 2014 r. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie był rolniczą stolicą nie tylko Podlasia, ale i Polski. Agroarenę PODR w Szepietowie, przez dwa dni odwiedziło ponad 100 tys. osób. To rekord w historii szepietowskich imprez.

 

Wszyscy, którzy po tytule oczekiwali przygód frywolnej nastolatki w znanym kurorcie będą zawiedzeni. 5-7 czerwca 2014 w Zakopanem odbyło się kolejne coroczne Sympozjum Drobiarskie. To już 18 edycja imprezy, która wpisała się na stałe w kalendarze hodowców.

 

Masa jaja, szczególnie w kontekście reprodukcji i inkubacji, jest przedmiotem zainteresowania od bardzo dawna. Ogólnie stwierdzono, że masa jaja zwiększa się wraz ze wzrostem masy ciała, zarówno w obrębie tego samego gatunku ptaków, jak i między gatunkami, lecz gatunki o większej masie ciała mają tendencję do produkowania mniejszych jaj, proporcjonalnie do masy.

 

Alina Rachwał
Poznań

„Im wcześniej młody kogutek ubezpłodniony zostaje, tem więcej staje się kapłonem podobniejszym do kur niżeli do kogutów” (Gospodarna Hodowla Zwierząt Rolniczych, 1885 rok).

 

Magdalena Zawacka
Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos L.) jest najchętniej pozyskiwanym ptakiem łownym w Polsce, dzięki licznemu występowaniu na terenie całego kraju. Na siedlisko wybiera wody stojące lub wolnopłynące – zarówno w przestrzeni rolniczej, leśnej czy obszarze silnie zurbanizowanym. Natomiast wystrzega się akwenów o bystrym nurcie. Krzyżówka jest gatunkiem występującym bardzo licznie w mieście, natomiast w naturze trudnym do spotkania.

 

Katarzyna Łagowska, Marcin Różewicz
UPH Siedlce, Instytut Bioinżynierii Zwierząt