• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos L.) jest najchętniej pozyskiwanym ptakiem łownym w Polsce, dzięki licznemu występowaniu na terenie całego kraju. Na siedlisko wybiera wody stojące lub wolnopłynące – zarówno w przestrzeni rolniczej, leśnej czy obszarze silnie zurbanizowanym. Natomiast wystrzega się akwenów o bystrym nurcie. Krzyżówka jest gatunkiem występującym bardzo licznie w mieście, natomiast w naturze trudnym do spotkania.

 

Katarzyna Łagowska, Marcin Różewicz
UPH Siedlce, Instytut Bioinżynierii Zwierząt

Warunki utrzymania niosek oraz żywienie ptaków (rodzaj i ilość spożywanej karmy oraz dodatków paszowych) są, oprócz uwarunkowań genetycznych, głównymi czynnikami wpływającymi na nieśność drobiu i cechy jakościowe jaj. Liczne obserwacje wskazują, iż zbliżony do naturalnego sposób utrzymywania niosek wpływa na smak oraz na właściwości odżywcze jaj. Jajka są powszechnym składnikiem wielu potraw, dlatego warto zwrócić uwagę na ich jakość.

 

Joanna Marć-Pieńkowska
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, UTP Bydgoszcz

Na przestrzeni ostatnich kilku lat nastąpił w naszym kraju znaczący wzrost zainteresowania roślinami motylkowatymi grubonasiennymi, inaczej zwanych strączkowymi, jako zamiennikami nasion soi w żywieniu zwierząt.

 

Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka
Instytut Zootechniki PIB w Krakowie

Utrzymanie prawidłowej kondycji zoohigienicznej budynków inwentarskich również w obecnych zautomatyzowanych czasach sprawia trudności w wielkotowarowej produkcji drobiarskiej. Istotną rolę odgrywają panujące w fermie warunki środowiskowe, wpływające na przeżywalność patogenów wywołujących choroby. Pomimo, iż praktycznie niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie tych czynników z produkcji, kluczową rolą osób nadzorujących powinno być skupienie się nad właściwą kontrolą środowiska inwentarskiego poprzez konkretne działania bioasekuracyjne, które ograniczą ich rozwój, nie dopuszczając do wybuchu chorób przynoszących znaczące straty ekonomiczne.

 

Ireneusz Stachowiak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Sekcja Drobiarska

Zmiany patologiczne i deformacje w obrębie kończyn drobiu wskazują zazwyczaj na proces chorobowy toczący się w obrębie całego stada. Wiele czynników może być odpowiedzialnych za występowanie takich zmian. Najczęściej zwraca się uwagę na niedobory żywieniowe w zakresie witamin i minerałów, czynniki infekcyjne, a także warunki środowiskowe w wylęgarni i na fermie jako najczęstsze przyczyny chondrodystrofii. Spośród wielu schorzeń powodujących deformację nóg drobiu najczęściej spotykaną anomalią jest: dyschondroplazja kości piszczelowej, peroza oraz koślawość i szpotawość stawu stępu. Poniżej zostaną przedstawione informacje odnośnie możliwych przyczyn oraz sposobów zapobiegania i leczenia najczęściej spotykanych chondrodystrofii drobiu.

 

Agnieszka Wilczek-Jagiełło
UP Lublin


Korzystanie z profilaktyki opartej o produkty BioPoint to nie tylko bezpieczeństwo dla stada, ale także korzyści dla hodowców. Wystarczy, że przystąpią oni do Programu Lojalnościowego BioPoint, a będą mieli możliwość w blasku słońca relaksować się na plaży np. w Grecji.

 

W dobie konkurencji, gdy na rynku oferowany jest szeroki asortyment mięsa i jego przetworów, coraz częściej zwraca się uwagę na ich jakość. Pod pojęciem jakości w najszerszym znaczeniu tego słowa rozumiemy zespół wszystkich istotnych dla danego produktu cech, decydujących o jego wartości użytkowej. Stąd o jakości mięsa decydują zdrowotność, trwałość, wartość odżywcza, biologiczna itp. Współczesny konsument poszukuje przede wszystkim mięsa soczystego, kruchego, o odpowiednim smaku i zapachu oraz nadającego się do łatwego i szybkiego przygotowania do spożycia. Stosowany w procesie przetwórczym surowiec powinien cechować się dobrą, stabilną i wyrównaną jakością.

 

Anna Wilkanowska
University of Molise (Włochy)

f t g