Drukuj

Anna Wilkanowska, Artur Mazurowski
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Postęp genetycznej selekcji drobiu rzeźnego w zakresie osiąganych parametrów hodowlano-użytkowych jest istotny. Prowadzona od wielu lat selekcja ptactwa mięsnego ukierunkowana jest na kilka wybranych cech produkcyjnych, w tym m.in. na tempo wzrostu, wykorzystanie paszy, ukształtowanie i jakość tuszki. Łatwo dostrzegalne są zmiany cech brojlera w porównaniu z jego wyglądem z poprzednich kilkudziesięciu lat, a tym bardziej z jego przodkiem.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.