Copyright 2020

Agnieszka Wilczek-Jagiełło
Lublin

 

Temperatura środowiska to jeden z najważniejszych czynników wpływających na efektywność produkcji drobiarskiej. Temperatura oddziałuje na tempo wzrostu ptaków m.in. poprzez wpływ na ilość pobieranej paszy i na tempo przemian metabolicznych.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.
f t g