• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

 

Teresa Skiba, Magdalena Dymek
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Rolnictwo ekologiczne stanowi jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi rolnictwa na świecie, a zwłaszcza w Unii Europejskiej. Z roku na rok dostępna jest także coraz większa paleta ekologicznych produktów spożywczych. Dlatego też, ważna jest wiedza na temat ekologicznej uprawy roślin, hodowli zwierząt i wytwarzania produktów ekologicznych.

Anna Wilkanowska, University of Molise (Włochy)
Artur Mazurowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz

 

Wzrost jest zakodowanym w chromosomach, złożonym procesem, który określony jest już na etapie pierwszych podziałów komórkowych. Ponadto jest to proces zachodzący w oparciu o szeroką gamę różnorodnych szlaków neurohormonalnych, które wymagają skoordynowanych działań kilku hormonów.

 

Oliwia Duszyńska-Stolarska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Grzyby stanowią odrębne królestwo świata ożywionego. Wśród grzybów można wyróżnić zarówno jedno jak i wielokomórkowe organizmy. Stanowią one grupę eukariontów cudzożywnych. Odżywianie odbywa się za pomocą pobierania substancji organicznych z otoczenia z użyciem wydzielanych na zewnątrz grzybni enzymów trawiennych. Grzyby uszkadzają również tkanki zwierzęce wywołując inwazję, czego skutkiem jest stan choroby. Ponadto grzyby mogą wytwarzać toksyny atakujące pasze oraz prowadzące do zatrucia. Najczęstszymi przyczynami powstałych chorób układu nerwowego, oddechowego oraz narządu wzroku u drobiu są właśnie zakażenia grzybami.

 

Jakub Fuks

 

Hodowla przemysłowa drobiu na dużą skalę wiąże się z negatywnym oddziaływaniem na środowisko oraz emitowaniem do środowiska znacznych ilości substancji i odpadów, które mogą przyczynić się do pogorszenia lokalnych warunków środowiskowych, a także zdrowotno-sanitarnych. Niniejszy artykuł przedstawi jak eksploatować fermę w zrównoważony dla środowiska sposób oraz zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

 

Główną przyczyną chorób zwierząt hodowlanych, jest obecność patogenów (bakterii, wirusów, pasożytów i pierwotniaków) w środowisku ich bytowania. Zmiana warunków zoohigienicznych (m.in. temperatura, podwyższenie poziomu stężenia szkodliwych gazów – awaria systemu wentylacyjnego, zmiana obsady zwierząt na powierzchni przeznaczonej do użytkowania oraz zmiana paszy i zanieczyszczona woda) powoduje, iż organizm zwierzęcia staje się mniej odporny na działanie drobnoustrojów obecnych w pomieszczeniu. Warunki sprzyjają namnażaniu się w szybkim tempie mikroflory patogennej, a zachwianie równowagi w układzie immunologicznym powodujące osłabienie organizmu, umożliwia wtargnięcie mikrobów chorobotwórczych.

Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
AVICONS – Warszawa

 

Produkcja kurcząt brojlerów jest jedną z najważniejszych i dynamicznie rozwijających się dziedzin drobiarstwa. Kurczęta brojlery, pochodzące po rodach selekcjonowanych przez wiele lat na dużą użytkowość mięsną, są wrażliwe na niekorzystne wpływy środowiska oraz na gorszą jakość i skład paszy (Mazanowski, 2011).

 


Dariusz Lewandowski,
przedstawiciel Kilco w Polsce

 

Liczne badania wskazują, że odpowiednia dbałość o systemy pojenia bezpośrednio przekłada się na zdrowotność stada oraz wyniki produkcyjne w kolejnym cyklu. To dowód na to, że po każdym skończonym rzucie warto przeprowadzić dezynfekcję linii pojenia.

 

f t g