Copyright 2019

 

Agnieszka Wilczek-Jagiełło
Uniwersytet Przyrodniczy Lublin

 

Drób sprzedawany do zakładu przetwórczego z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi podlega dość szczegółowym badaniom. Badania te, wykonywane w ramach obowiązków należących do Inspekcji Weterynaryjnej, mają jeden podstawowy cel: zapobiegać rozwojowi zakaźnych chorób człowieka.

W przypadku drobiu związane jest to głównie z zagrożeniem mikrobiologicznym w zakresie: Salmonella enteritidis, Escherichia coli, Campylobacter jejuni/coli, Listeria monocytogenes. Oczywiście, jeżeli u ptaków występują objawy chorobowe lub też stwierdzono zmiany narządowe to jednoznacznie dyskwalifikuje to mięso z dalszego procesu przetwórczego i podlega ono konfiskacie. Za niezdatne w dalszym procesie przetwórczym uznaje się również tuszki, na których stwierdza się wszelkie rażące zmiany w zakresie wyglądu i zapachu mięsa, a które nie są akceptowane przez konsumentów – takie mięso również podlega konfiskacie. Konfiskata może dotyczyć całej tuszki lub w niektórych przypadkach tylko jej zmienionych chorobowo części.

Zaloguj się, aby zobaczyć.