Copyright 2019

Dla współczesnej produkcji drobiarskiej jednym z największych wyzwań pozostają efektywne metody profilaktyki i zwalczania kokcydiozy. Wyniki krajowych badań przeprowadzonych w Instytucie Zootechniki PIB wskazują, iż ziołowe dodatki paszowe mogą stanowić część programu prewencji kokcydiozy.

 

Modyfikując system żywienia kur można w pewnym stopniu regulować liczbę i średnią masę produkowanych jaj oraz wytrzymałość skorup. W fachowej literaturze można znaleźć wiele doniesień omawiających znaczenie i rolę wapnia w żywieniu kur, ale zagadnienie pozostaje nadal aktualne. Szczególnie duże fermy przemysłowe, w których ptaki przebywają stale w pomieszczeniu zamkniętym, muszą zwracać baczną uwagę, aby pasza zawierała dostateczną ilość wapnia. Wapń bowiem jest jednym z niezmiernie istotnych składników mineralnych decydujących nie tylko o zdrowiu ptaków, jego rozwoju, ale również o wysokości jego produkcji.

 

Produkcja mięsa drobiowego w Polsce i na świecie charakteryzuje się stałą tendencją wzrostową. Głównym źródłem mięsa drobiowego jest drób grzebiący (kury, indyki), stanowiący 93-95% żywca drobiowego. Tymczasem zainteresowanie mięsem drobiu wodnego (gęsi, kaczki) jest stosunkowo niewielkie (5-8% ogólnej produkcji drobiarskiej).

 

Od listopada ubiegłego roku cała Polska emocjonuje się, ba żyje tym co dzieje się na kijowskim Majdanie. Ogromna większość Polaków kibicuje Ukraińcom, którym przewodzi Witalij Kliczko, pragnących przyłączenia Ukrainy do Unii Europejskiej. Nasi politycy występują w Kijowie przeciw prezydentowi Janukowyczowi, który licytując Ukrainę z Brukselą i Moskwą, bardziej skłania się ku konkretnym propozycjom finansowym i gospodarczym Rosji niż ku dywagującej ciągle UE. Siedząc przed telewizorami, wydaje nam się, że mamy ogromny wpływ na ukraińskie, wewnętrzne zmagania i każdy z nas ma własną receptę jak rozwikłać ten skomplikowany problem. Nikt natomiast nie zadaje sobie pytania jaka będzie Ukraina, po zwycięstwie jednej ze stron? – i jak to będzie odpowiadało naszym, polskim interesom?

 

Witaminy należą do substancji niezbędnych do prawidłowego rozwoju zwierząt. Witaminy muszą być dostarczane w paszy, gdyż organizm zwierzęcy jest niezdolny do ich syntetyzowania. Wyjątek stanowią te, które mogą powstawać w wyniku syntezy flory bakteryjnej. Składniki te pełnią w organizmie zwierząt bardzo różnorodne funkcje, co obrazuje tabela 1.

Jedna z klasyfikacji witamin opiera się na różnorodnej rozpuszczalności. Witaminy rozpuszczalne w wodzie wykazują zbliżone funkcje biochemiczne biorąc udział w metabolizmie komórki jako grupy prostetycze koenzymów. Działalność tych substancji jest związana z ich budową, której najmniejsza zmiana może spowodować inaktywację. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach charakteryzują się dużą różnorodnością. Mogą występować w różnych formach z zachowaną aktywnością biologiczną.

 

Drożejące nośniki energii oraz zwiększające się wymogi w hodowli drobiu stają się coraz ważniejszym kryterium już na etapie planowania budowy, bądź modernizacji istniejących obiektów hodowlanych. Efekt ekonomiczny liczy się nie tylko w momencie projektowania oraz realizacji inwestycji, lecz przede wszystkim podczas użytkowania obiektów. Dlatego wybór technologii budowy podejmowany jest coraz częściej w oparciu o przyszłe oszczędności związane ze zużyciem energii oraz trwałością i konserwacją budynku.

 

Fermy drobiu (a także zakłady wylęgowe, ubojnie i przetwórnie drobiu), z uwagi na dużą koncentrację ptaków na jednostce powierzchni, a także ich intensywną przemianę materii, uznawane są za obiekty oddziaływujące w znacznym stopniu negatywnie na środowisko. Obiekty drobiarskie emitują zanieczyszczenia: do powietrza w postaci gazów, mikroorganizmów i pyłów oraz odpady takie jak odchody i padłe ptaki.

 

Jaki jest przepis na udane spotkanie firmowe?
–    Wybierz ciekawe miejsce
–    Zaproś ciekawych wykładowców i zleć im przygotowanie ciekawych, ale nieprzeładowanych prezentacji
–    Prezentuj ciekawy i pożyteczny produkt
–    Zapewnij miłe spędzenie czasu wolnego

 

Poekstrakcyjna śruta sojowa jest aktualnie podstawowym składnikiem mieszanek pełnoporcjowych dla drobiu (brojlerów, niosek, indyków, drobiu wodnego) oraz trzody chlewnej. Jest to jednak dość kosztowny komponent białkowy, dlatego w paszach dla zwierząt starszych z powodzeniem zastępuje się ją innymi surowcami białkowymi, między innymi łubinami.