Copyright 2019

Sukces produkcji drobiarskiej zależy w znacznej mierze od kondycji w jakiej znajduje się organizm ptaków. Wszelkie zaburzenia, do których zalicza się m.in. zmniejszenie pobierania paszy, zaburzenie przyrostów, zmniejszenie nieśności, zwiększoną wrażliwość na wszelkiego rodzaju infekcje, mają swoje podłoże w zaburzeniach homeostazy organizmu na poziomie komórkowym. Konsekwencją powyższych zaburzeń są przemiany biochemiczne zachodzące w organizmie, które mają swoje odzwierciedlenie w stanie zdrowia zwierząt. Do najbardziej aktywnych biochemicznie narządów zaliczana jest wątroba.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.