Drukuj

Postęp w dziedzinie hodowli brojlerów obejmujący selekcję genetyczną, zarządzanie i żywienie spowodował szybszy wzrost ptaków, większe tempo metabolizmu, a jednocześnie „uwrażliwił” brojlery na zaburzenia w funkcjonowaniu serca i naczyń krwionośnych. W ciągu przeszło 50-ciu lat od kiedy zaczęto wyodrębniać nagłą śmierć sercową (ang. SDS – sudden death syndrome) jako jednostkę chorobową, choroba ta zdobyła wiele innych określeń tj. nagła śmierć, śmierć w dobrej kondycji, atak serca, ang. flip-over – w większości nazwy te bardzo trafnie opisują „objawy” jakie występują u kurcząt padłych wskutek nagłej śmierci sercowej. Słowo objawy nieprzypadkowo znalazło się w cudzysłowie, ponieważ prawie nigdy nie ma wyraźnych znaków, że ptaki chorują.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.