Copyright 2019

Dymorfizmem płciowym nazywamy widoczne różnice między osobnikami różnych płci. Samce wielu gatunków stanowią osobniki większe i silniejsze niż samice. U ptaków częstym przejawem dymorfizmu u ptaków jest jaskrawe ubarwienie piór oraz różnego rodzaju dodatki zwiększające ich atrakcyjność w oczach samic, które nie wyróżniają się wyglądem. Dymorfizm u zwierząt występuje w różnym stopniu, szczególnie dobrze zaznaczony obserwuje się u ptaków.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.