Copyright 2019

Jaja spożywcze i produkty jajeczne są niezmiernie ważnym źródłem białek w naszej codziennej diecie. Prowadzone od 100 lat na świecie badania naukowe nad jajami, koncentrowały się nie tylko na zwiększaniu produkcyjności kur, lecz także nad doskonaleniem cech jakości jaj metodami hodowlanymi oraz nad poznaniem procesów tworzenia się jaja w organizmie nioski, nad treścią jaja i i udziałem w niej bardziej i mniej ważnych elementów, a ostatnio nad ich funkcjonalną rolą (Rossi i in., 2013).

 

Już od 1 września 2013 roku firma Trouw Nutrition Polska w swoich produktach Lidermix będzie stosować innowacyjną formułę Trouw AO-mix. Naturalna mieszanka antyoksydantów Trouw AO-mix zapewnia całkowitą ochronę zwierząt przed wolnymi rodnikami.

 

Ochrona środowiska w przypadku chowu drobiu związana jest głównie z problematyką emisji do atmosfery szkodliwych gazów, odorów a także z problematyką zagospodarowania odchodów powstających w trakcie produkcji, których ilość zwiększa się wraz ze wzrostem obsady w stadzie.

 

W chowie drobiu ściółka stanowi ważny składnik środowiska, ponieważ oddziałuje na stan mikroklimatu pomieszczenia drobiarskiego, czyli temperaturę, wilgotność powietrza, zapylenie, stężenie szkodliwych gazów, a także na stopień zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza wirusami, bakteriami i grzybami. Pośrednio wpływa również na zdrowotność i produkcyjność ptaków.

 

Scenariusz jest zazwyczaj ten sam… Przychodzi nowa partia paszy, mija dzień i… zaczyna się… „Aż czasami niewiadomo co robić…?” Upadki, brak przyrostów, biegunki, kurnik zamienia się w bagno… Człowiek już sam nie wie czy hoduje kurczaki czy pingwiny… Chwila namysłu, konsultacja z lekarzem weterynarii i oświecenie; po zadaniu jednego prostego pytania; „Od kiedy to się zaczęło…?”

 

Homogeniczność inaczej jednorodność wymieszania decyduje (obok dozowania) o jakości paszy (wartości mieszanki jako paszy). Na proces mieszania materiałów ziarnistych i sypkich ma wpływ wiele zmiennych czynników. Właściwości takie jak: gęstość, stopień rozdrobnienia, naturalny kąt usypu, wilgotność itd. mieszanych komponentów wpływają na jakość uzyskiwanych produktów [Grochowicz 1996].

 

Zapobieganie występowaniu gryzoni na fermie drobiu, jest jednym z elementów profilaktyki jaką powinni prowadzić hodowcy w celu zwiększenia efektywności produkcji oraz zapewnienia maksimum bezpieczeństwa zwierzętom oraz pracownikom przebywającym na fermie.

 

 

5.09.2013 r. w Borkach (gm. Słupia woj. wielkopolskie)  nasza firma otworzyła pierwszą w Polsce fermę referencyjną brojlera kurzego. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali inwestorzy – Pan Karol i Andrzej Podgórni oraz Witold Obidziński – Dyrektor Generalny De Heus. W otwarciu wzięło udział ponad 350 największych polskich hodowców brojlera, którzy mogli obejrzeć wszelkie rozwiązania techniczne wykorzystane w kurniku.

 

Na podstawie informacji o tym jakie potrawy z jaj preferujesz – sadzone, gotowane, czy jajecznicę – można wywnioskować jaki masz charakter, stosunek do pracy, a nawet libido. Wykazały to badania przeprowadzone przez Mindlab International przy okazji zeszłorocznych obchodów Światowego Dnia Jaja w Wielkiej Brytanii.