Copyright 2020

Przyczyną poważnych strat na fermach drobiu i w zakładach wylęgowych są długo utrzymujące się upały. Wysokie temperatury mogą spowodować istotny spadek nieśności w stadach reprodukcyjnych oraz wielkotowarowych. Z kolei w zakładach wylęgowych gorsze zapłodnienie jaj i spadek ich wartości biologicznej powoduje pogorszenie wyników wylęgów nawet ok. 10%. Upały powodują ograniczenie spożywania przez zwierzęta pasz, czego konsekwencją są mniejsze przyrosty drobiu rzeźnego i wydłużenie okresu tuczu, co ma wpływ na wzrost kosztów produkcji. Długotrwała fala upałów powoduje u producentów drobiu, podejmowanie decyzji, które są dla nich niekorzystne z punktu widzenia ekonomiki i efektywności produkcji. W takiej sytuacji antidotum mogą okazać się zioła.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.
f t g