• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Trudno uwierzyć, że ten mało znany, egzotyczny kraj afrykański, w ciągu minionych 35 lat osiągnął – w przeliczeniu na jednego mieszkańca – najszybszy w świecie wzrost gospodarczy.

 

Rola tłuszczów, a zwłaszcza ich odpowiednie proporcje, jest istotna. Wiadomo, że lipidy, inaczej zwane kwasami tłuszczowymi, odgrywają ważną rolę w organizmie. Kwasy tłuszczowe to związki o różnorodnej budowie chemicznej i wielu istotnych funkcjach biologicznych. Na szczególną uwagę, z punktu widzenia profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, zasługują kwasy omega-3 i omega-6, których obecność jest niezbędna do funkcjonowania zarówno organizmu ludzkiego jak i zwierzęcego. Wymagają one jednak stałego uzupełniania z zewnątrz, zwłaszcza kwasy omega-3, ze względu na niewystarczającą ich syntezę w ustroju.

 

Praca hodowlana w przypadku kurcząt rzeźnych ma na celu m.in. poprawę ich zdrowotności oraz mięsności. Obecnie udział mięśni piersiowych w masie ciała osiąga nawet 18% (podczas gdy w latach 50 XX wieku wynosił jedynie ok. 9%). Jednocześnie doszło do innych zmian w proporcji narządów wewnętrznych tj. zmniejszenia masy serca ptaków i do wydłużenia jelita (większa powierzchnia wchłaniania związana jest z większymi potrzebami pokarmowymi rosnących ptaków).

 

Wokół nowoczesnych form produkcji zwierzęcej tworzą się niesamowite legendy – baśnie tysiąca i jednej nocy są przy nich pozbawione fantazji, a twórcy filmów grozy z pewnością mogą czerpać inspirację z pomysłowości „eko-znawców”.

 

Obecnie rzadko spotyka się kliniczne postacie zatrucia mikotoksynami. Dzisiaj obserwuje się zazwyczaj ich negatywny skutek w paszy na parametry produkcyjne u zwierząt. Dlatego też pasze pełnoporcjowe zawierają dodatek substancji, które je wiążą. Problem jednak istnieje i to dlatego, iż zarówno skuteczność absorbentów jest jeszcze nie w pełni skuteczna oraz dlatego, że na rynku są obecne komponenty o różnej jakości pod względem zawartości mikotoksyn.

 

Przez profilaktykę na fermach drobiu należałoby rozumieć cały zespół różnych czynników zmierzających do poprawy warunków środowiska podczas procesu produkcyjnego, jak też poprawy zdrowia i wydajności ptaków. Wszystkie sposoby zabezpieczające fermy drobiu przed patogenami (a zwłaszcza programy profilaktyczne) mają na celu zwiększenie produkcyjności i opłacalności hodowli poprzez ograniczenie upadków drobiu wynikających z zachorowań.

 

Pasze stosowane w żywieniu drobiu w porównaniu z paszami używanymi w żywieniu pozostałych zwierząt gospodarskich powinny odznaczać się dużą koncentracją składników pokarmowych. Jedynie podobne żywienie obserwujemy u trzody chlewnej, której potrzeby pokarmowe są zbliżone do potrzeb drobiu. Unika się podawania pasz o dużej zawartości włókna surowego i wody z powodu szczególnej budowy przewodu pokarmowego drobiu, jak również wysokich potrzeb pokarmowych intensywnie rosnących czy niosących się ptaków.

 

Aby zminimalizować zagrożenie chorobami, a tym samym znacznie podwyższyć stopień odporności ptaków stosuje się w żywieniu „roślinną alternatywę” dla antybiotyków i sulfonamidów. Są to preparaty ziołowe, które wykorzystuje się zarówno w medycynie ludzkiej i weterynaryjnej. Stanowią one ważny element profilaktyki chowu oraz poprawiają jakość żywienia zwierząt, w tym także drobiu. Zawierają bowiem cenne składniki odżywcze oraz witaminy.

 

 

W związku z tendencjami światowymi, szczególnie nasilonymi w krajach Unii Europejskiej, zmierzającymi do poprawy dobrostanu w chowie i transporcie zwierząt gospodarskich, w komisjach Parlamentu Europejskiego i poszczególnych krajach, trwają prace nad określeniem jednolitego stanowiska i dotyczącego postępowania w czasie ubojów zwierząt.

 

f t g