Copyright 2020

„Cieszę się niezmiernie, że możemy po raz kolejny w tym samym miejscu spotkać się w tak licznym gronie. Dzisiejsze spotkanie jest dla nas szczególnie ważne, gdyż jest to pierwsza konferencja, która odbywa się w roku jubileuszowym. Jest to bowiem już 10 rok naszej działalności.” - tymi słowami przywitała na konferencji przybyłych gości p. prezes Iławskiego Stowarzyszenia Producentów Gęsi Krystyna Ziejewska.

 


Krystyna Ziejewska na wstępie dokonała powitania zaproszonych gości oraz stałych współpracowników grupy. Wśród nich znaleźli: prof. Teresa Majewska (UWM Olsztyn), dr Jan Liedtke (powiatowy lekarz weterynarii), lek. wet. Tomasz Lipczyński. Na konferencji obecni byli także przedstawiciele firm współpracujących z Iławskim Stowarzyszeniem Producentów Gęsi. Firmę De Heus reprezentował Adam Sierocki, a przedsiębiorstwo Kompasz główny technolog Paweł Kwiatkowski.

 


Członkowie grupy zgromadzeni na konferencji mieli okazję wysłuchania prezentacji firm De Heus oraz Kompasz. Paweł Kwiatkowski omówił modyfikacje technologiczne, system higienizacji mieszanek paszowych oraz program żywienia drobiu przygotowany na sezon 2013/2014. Wspomniał również o siedmiofazowym programie tuczu indyków, który przewiduje zastosowanie kruszonek na dwie pierwsze fazy odchowu. Każda z proponowanych mieszanek zawiera kompleks enzymatyczny, zabezpieczenie w postaci kwasów tłuszczowych oraz olejków eterycznych. Omówione zostały także programy odchowu kaczek i gęsi.
Jako drugi wystąpił Adam Sierocki z firmy DeHeus. Postawił on w swojej prezentacji pytanie „Dlaczego warto żywić drób paszami firmy DeHeus?”. Omówił po kolei jakość surowców dostarczanych do mieszalni, stabilność receptur, jakość fizyczną pasz, technologię produkcji. Na końcowy efekt jakim powinien być sukces hodowcy, jego efektywność produkcji, pracuje cały zespół ludzi. Odpowiednie surowce do produkcji pasz, właściwe zbilansowanie paszy pod względem składników pokarmowych, skrupulatne dozowanie oraz właściwa technologia produkcji, to elementy ściśle ze sobą powiązane. W każdym momencie także może powstać problem, za który konsekwencje niestety poniesie hodowca. Firma De Heus dba szczególnie o to, aby do takich sytuacji nie dochodziło. Uczestnicy konferencji mogli sami wyrobić sobie pogląd na temat pracy zespołu De Heus, uzyskując argumenty za i przeciw, którymi posłużył się podczas swojej prezentacji Adam Sierocki.

 


„Interpretacja wyników laboratoryjnych w świetle aktualnych problemów w odchowie gęsi” to tytuł prezentacji lek. wet. Tomasza Lipczyńskiego. Temat ten jak się okazało bardzo zainteresował zgromadzonych hodowców. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku drobiowym oraz związany z tym problem z podażą piskląt gęsich jaki pojawił się w ostatnim roku*, nie ma się co dziwić, że jakość tych ptaków kierowanych na odchów nieco się obniżyła się. Wg p. Tomasza problemy z odchowem to zarówno wina wylęgarni jak i samych hodowców. P. Lipiński dokonał następnie obszernej analizy przypadków z jakimi miał okazję się ostatnio zetknąć. Omówił także szczegółowo wyniki badań laboratoryjnych. W trakcie wykładu wielokrotnie sugerował doraźne postępowanie na fermie i udzielał bezpośrednich porad dotyczących konkretnych przypadków. Omówił praktycznie wszystkie czynniki, które mogą wpłynąć na niekorzystny rozwój ptaków.

 


Powiatowy lekarz weterynarii dr Jan Liedtke omówił w bardzo przystępny sposób temat dobrostanu zwierząt w świetle nowych przepisów UE. Każdy prowadząc hodowlę zwierząt realizuje dobrostan z lepszym lub gorszym skutkiem. Unia Europejska określiła dobrostan zwierząt jako znane nam już: żywienie, utrzymanie i pielęgnację. Dobrostan to zespół warunków określający potrzeby biologiczne zwierząt, co umożliwia ujawnienie się w pełni możliwości genetycznych. Dość często trudno jest pogodzić dobrostan zwierząt z produkcją i biznesem. Dlatego też UE wprowadza nowe przepisy i nowe wytyczne, do których każdy producent winien się zastosować. W trakcie wykładu dr Liedtke wskazywał szczegóły zapisów, które mogą być interpretowane przez hodowców na swój sposób, jednak w przypadku kontroli ARiMR mogą stanowić powód do obniżenia dopłat czy też innych finansowych konsekwencji. W każdym gospodarstwie związanym z produkcją zwierząt powinna znajdować się tablica: „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. Zdarza się często, że napis brzmi: „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” co stanowi niepełną informację. Taka ferma podczas kontroli może mieć nieprzyjemności. Wystąpienie doktora przerodziło się w żywą dyskusję, która przeniosła się następnie do kuluarów.


Równie emocjonujący i ważny dla zgromadzonych hodowców wykład pt. „Wybrane zagadnienia w odchowie drobiu” przeprowadziła prof. Teresa Majewska. Pani Profesor mówiła do słuchaczy z taką pasją i dynamiką, że można było poczuć się jak na sali wykładowej UWM w Olsztynie. Prof. Majewska zaprezentowała liczne wyniki badań dotyczące zasadności stosowania w żywieniu drobiu naturalnych dodatków paszowych. Omówiła ich rolę oraz działanie, wskazała zalety i możliwości stosowania na fermie. Jako jedyna z wykładowców oprócz wyników badań zaprezentowała, próbki gotowych produktów, które każdy z uczestników mógł sam dotknąć i ocenić organoleptycznie. Spowodowało to liczne dyskusje i wiele pytań, na które w trakcie swojego wystąpienia odpowiadała Pani profesor.
Po części seminaryjnej uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na bal karnawałowy, który uświetniły występy i pokazy sztuki szermierki oraz miła zabawa okraszona wspólnymi rozmowami w Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim.

Przemysław Wieczorek
www.FotoFerma.pl

 

f t g