• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Ostatnimi czasy poświęca się bardzo wiele uwagi paszom wysokobiałkowym, takim jak śruta sojowa GMO, mączka mięsno-kostna, mączki z krwi czy krajowym roślinom strączkowym. Choć tematy są oddalone od siebie w aspekcie merytorycznym, to łączy je jeden wspólny mianownik – zapewnienie odpowiedniej ilości białka w dawce pokarmowej dla zwierząt.

 

W dzisiejszej dobie produkcyjnej przy bardzo szybkim przyroście masy ciała i krótkim okresie tuczu organizm ptaków jest silnie obciążony. Hodowcy drobiu nastawieni są na duże przyrosty dobowe masy ciała w jak najkrótszym okresie tuczu. Produkcja drobiarska wymusza intensyfikację wszystkich procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie, co nie pozostaje obojętne dla narządów wewnętrznych ptaków. Najbardziej narażone na zmiany patologiczne zostają wątroba, jelita oraz układ krążenia, mające decydujący wpływ na rozwój i wzrost zwierzęcia. Od prawidłowej funkcji tych narządów zależy sukces produkcji drobiarskiej. Ponadto obciążony organizm podlega immunosupresji, zwiększając ryzyko infekcji.

 

Nieodłącznym elementem utrzymywania higieny i zwalczania chorób w hodowli wszystkich gatunków zwierząt, obok chemioterapii, chemioprofilaktyki i immunoterapii, jest dezynfekcja.

 

Drób, a szczególnie drób mięsny stanowi typ ptaków bardzo wrażliwy na działanie różnych czynników środowiskowych (warunki bytowania oraz żywienia). Dlatego hodowca chcąc maksymalnie wykorzystać potencjał produkcyjny w hodowli, powinien zadbać o optymalny system żywienia, dopasowany do potrzeb ptaków, skorelowany z ich wiekiem i fizjologią.

 

Zapraszamy na I Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Tenisie Vet Cup 2012. W dniach 14-16.09.2012 na poznańskim Kortowie odbędą się I Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Tenisie Vet Cup 2012.

 

Na początek cytat dotyczący dróg i oszczędności (cięcia kosztów), oraz skutków takiego działania: “W latach 2008-2010 firmy z całej Europy zaciekle walczyły o kawałki polskiego rynku. A ponieważ decydującym kryterium przyjętym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad była cena, wygrywali nie najlepsi, lecz najtańsi”. I tu zaczyna się miejsce na Twoją decyzję – kupić coś dobrego czy taniego?

 

Na całym świecie jaja stanowią bardzo ważny produkt żywnościowy. W 2011 roku w Polsce wyprodukowano ponad 12 miliardów jaj, z których wyeksportowano 30%, a średnie spożycie wynosiło około 202 jaj na jednego mieszkańca.

 

O ile producenci jaj z większym lub mniejszym trudem osiągnęli w fermach kur nieśnych poziom dobrostanu niosek przewidziany Dyrektywą 74/99/EC, to trudno uniknąć pewnych komplikacji, które z natury rzeczy są oczywiste w fermach reprodukcyjnych, szczególnie kur mięsnych. Zgodnie z aktualnymi metodami utrzymania tych stad, by uzyskać wysokie wyniki rozrodu, stosuje się w nich ograniczone żywienie, aby uchronić je od wzajemnych zranień, przycina się im dziób i pazury.

 

Rozwój każdej z dziedzin nauki prowadzi do ogólnie pojętego postępu, powstania czegoś innowacyjnego, mającego przede wszystkim wywierać pozytywny efekt na naukę i gospodarkę. Należy przypomnieć na wstępie, że nauka to najistotniejszy kulturotwórczy, cywilizacyjny i ekonomiczny czynnik postępu w nowoczesnym świecie. Na przestrzeni lat do owego postępu przyczyniła się między innymi dziedzina nauki jaką jest genetyka, poprzez wykorzystywanie organizmów genetycznie modyfikowanych. Niestety, dzisiaj kwestie związane z GMO nadal budzą wiele kontrowersji i z pewnością stanowią tematykę, która będzie przedmiotem dyskusji nie tylko środowiska naukowego, ale również politycznego i medialnego w ciągu kilku najbliższych lat.

 

f t g