Copyright 2020

Rozwój każdej z dziedzin nauki prowadzi do ogólnie pojętego postępu, powstania czegoś innowacyjnego, mającego przede wszystkim wywierać pozytywny efekt na naukę i gospodarkę. Należy przypomnieć na wstępie, że nauka to najistotniejszy kulturotwórczy, cywilizacyjny i ekonomiczny czynnik postępu w nowoczesnym świecie. Na przestrzeni lat do owego postępu przyczyniła się między innymi dziedzina nauki jaką jest genetyka, poprzez wykorzystywanie organizmów genetycznie modyfikowanych. Niestety, dzisiaj kwestie związane z GMO nadal budzą wiele kontrowersji i z pewnością stanowią tematykę, która będzie przedmiotem dyskusji nie tylko środowiska naukowego, ale również politycznego i medialnego w ciągu kilku najbliższych lat.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.
f t g