• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

W okresie między pierwszą a drugą wojną światową uczyniono spory krok w zakresie popularyzacji wiedzy na temat hodowli zwierząt gospodarskich. Jedną z form szerzenia informacji o produkcji zwierzęcej było wydawanie encyklopedii, napisanych prostym językiem, zrozumiałym dla wiejskich czytelników. Poruszano na ich łamach zróżnicowaną problematykę.

 

Wśród naturalnie produkowanych przez rośliny substancji czynnych wyróżnia się również takie, które powodując skażenie pasz stanowią istotny problem w żywieniu zwierząt. Obecność substancji niepożądanych w paszach, prowadzi do zaburzeń homeostazy ogólnej lub narządowej zwierząt i ludzi. Wśród tych substancji wyróżnia się mikotoksyny – metabolity drugorzędowe grzybów mikroskopijnych, które zasadniczo nie są niezbędne do życia wytwarzającego je grzyba i wykazują działanie toksyczne dla człowieka, zwierząt, roślin i drobnoustrojów (tabela 1).

 

f t g